Latvijas institūts izsludina konkursu ‘Latvija. Nākamie 90.’

Latvijā ir pasludināts vēl viens konkurss sakarā ar Latvijas 90. jubileju šogad. Konkursu rīko Latvijas institūts. Tajā var piedalīties latviešu skolēni, kas dzīvo Latvijā vai arī citās pasaules valstīs un kas apmeklē 1.-12. klasi. Konkursa rezultatā ir plānots atlasīt 90 skolēnus, kas 17. novembrī tiks aicināti uz Rīgu, lai uz Nacionālā teātra skatuves vēlreiz simboliski proklamētu Latvijas valsti, līdzīgi kā tas notika 1918. gadā.

Konkursa atlasē galvenā nozīme būs pašu bērnu sarakstītajiem pieteikumiem, kuriem ir japierāda, ka mazais autors tiešām ir „iededzies par Latviju”, domā par Latviju un vēlētos tur kādreiz atgriezties.

Ir gan viens liels “bet”: tiem latviešu bērniem, kas pieteikušies konkursā, bet kas nedzīvo Latvijā, jārēķinās ar to, ka gadījuma, ja bērns tiks aicināts uz Latviju, diemžēl ceļa un uzturēšanās izdevumi ir jāsedz pašiem, jo ne Latvijas Institūtam, ne arī IUMSILS ir līdzekļi šādiem mērķiem. Toties, iespējams, ka vietējās latviešu biedrības apsvērtu iespēju atbalstīt savus mazos talantus, jo uzvarētājiem ne tikai būs gods vēlreiz simboliski proklamēt Latvijas valsti valsts prezidenta Valda Zatlera klātbūtnē, bet arī ir doma, ka vēlāk tiks sekots līdzi šo 90 bērnu un jauniešu tālākajām gaitām un šī informācija varētu tikt izmantota, organizējot Latvijas Republikas proklamēšanas 100 gadu jubilejas svinības vēl pēc 10 gadiem.

Lai pieteiktos konkursam, bērniem līdz 15. septembrim (pasta zīmogs) jāiesniedz:

  • Paša rakstīts dzīvesstāsts, kas ļauj spriest par bērna rakstura īpašībām, interesēm, mērķtiecību un panākumiem.
  • Paša rakstīts apmēram 500 rakstu zīmes garu redzējums par Latviju pēc 10 gadiem, atklājot savus uzskatus par vērtībām un principiem, uz kuriem jābalstās mūsu valstij.
  • Kontaktinformācija: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, izglītības iestāde, klase/kurss, izglītības iestādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
  • Ja iespējams, tad arī fotogrāfija.

Pieteikumus var nosūtīt uz Latvijas institūtu, Kaļķu iela 7 – 4. stāvs., Rīga, LV-1050. Tos var arī nosūtīt elektroniski uz adresi: ieva.leimane@li.lv. Lai saņemtu sīkāku informāciju par šo konkursu, lūdzu sazinieties ar Latvijas institūta atbildīgajām personām: Inese Loce, Latvijas Institūta Ārējo sakaru nodaļas vadītāja, tel.: +371 67 503 666, e-pasts: inese.loce@li.lv, vai Ieva Leimane, Latvijas Institūta Ārējo sakaru nodaļas projektu vadītāja, tel.: +371 67 503 665, e-pasts: ieva.leimane@li.lv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *