Latvijas izglītības ministre un diasporas skolotāji pārrunā sadarbību un aktualitātes

2015. gada 8. martā Ņujorkā Latvijas Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO tikās ar ASV latviešu diasporas skolu vadītājiem un skolotājiem. Ministre, kas ieradusies Ņujorkā, lai piedalītos ANO Sieviešu statusa komisijas sanāksmē, atrada laiku uzklausīt aktīvo latviešu diasporas darbinieku viedokli.

Konstruktīvās tikšanās laikā tika pārrunātas šā brīža aktualitātes un problēmas, kas saistītas ar latviešu skolu darbību un latviskuma uzturēšanu ārpus valsts. Diasporas skolotāji izteica pateicību un atzinību par līdzšinējo Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu padarīto darbu. Klātesošie uzsvēra, ka nepieciešams turpināt veiksmīgo sadarbību, veidojot, pielāgojot un papildinot diasporai domāto mācību līdzekļu klāstu. Tika uzsvērts, ka pēdējā laikā kļuvusi ļoti pieprasīta tālmācības kursa izveide, kuru varētu izmantot latviešu bērni un citi interesenti visā pasaulē, kuriem nav iespējas apmeklēt diasporas latviešu skolas klātienē. Mārīte Seile atzina, ka apzinās prasību svarīgumu un turpinās sadarboties piemērotu mācību līdzekļu izveidē.

Uz tikšanos bija ieradušies ALA priekšsēde Anita Bataraga, ALA izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, Gaŗezera vasaras vidusskolas direktore Sandra Sīpola, Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Bronksas (Jonkeru) latviešu skolas pārzine Laura Zamura, un vairāki Ņujorkas un Ņūdžersijas skolu skolotāji.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *