Dzīvo ārzemēs un strādā starptautiskā organizācijā? Piedalies aptaujā!

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs (LU DMPC) sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju īsteno apjomīgu pētījumu par starptautiskās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu gatavību iesaistīties ciešākā un sistemātiskākā sadarbībā ar valsti. Pētījumā aicināti piedalīties diasporas profesionāļi, kas strādā starpvaldību organizācijās, to institūcijās, aģentūrās un citās to sistēmām piederīgās organizācijās, kā arī starptautiskās nevalstiskajās organizācijās. Aptauja, kas pieejama šeit, norisināsies līdz š.g. 7. jūlijam. 

Globalizētā pasaulē arvien pieaug starptautisku tīklojumu nozīme. Starptautiska iesaiste ir būtiska gan valsts pārvaldē un ārpolitikā, gan dažādu nozaru sekmīgai attīstībai. Nelielām valstīm ar ierobežotiem finansiālajiem un cilvēkresursiem, kā Latvijai, stratēģiska un mērķtiecīga sadarbība ar savas diasporas profesionāļiem var būt nozīmīgs valsts atpazīstamības un diplomātiskās ietekmes palielināšanas instruments.

Latvijā un tās diasporā jau ir publiskās diplomātijas pieredze. Piemēram, aukstā kara laikā trimdas latvieši nenogurstoši atgādināja par Latvijas okupāciju, savukārt pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai arvien pieaug un dažādojas tās institūcijās strādājošo Latvijas profesionāļu sadarbība ar Latviju. Latvijas cilvēki strādā arī Apvienoto nāciju organizācijā, Pasaules veselības organizācijā un citās starptautiskās starpvaldību un nevalstiskās organizācijās. Viņu zināšanas, kontakti, pieredze var sniegt būtisku ieguldījumu valsts interešu pārstāvībā ārpus tās robežām. Vienlaikus arī valsts var mērķtiecīgi atbalstīt viņu karjeras izaugsmi. Šobrīd diemžēl zināšanas par šiem profesionāļiem ir fragmentāras un trūkst informācijas par iespējām valstij veidot sarabību ar viņiem. Atklāts ir jautājums – kā šo mijiedarbību veidot regulāru, mērķtiecīgu, stratēģisku un savstarpēji bagātinošu?

Lai to noskaidrotu, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs (LU DMPC) sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju īsteno apjomīgu pētījumu par starptautiskās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu gatavību iesaistīties ciešākā un sistemātiskākā sadarbībā ar valsti. Starptautiskās attiecības vairs nav tikai valdību monopols, to veidošanā iesaistās plašs ieinteresēto pušu loks. Arī starptautiskās organizācijās strādājoši profesionāļi var iesaistīties, piemēram, palīdzot izcelsmes valstij izprast aktualitātes savā mītnes valstī, skaidrojot savas izcelsmes valsts situāciju un daudzos citos veidos. Kādā veidā tas varētu notikt – to noskaidrosim pētījumā.

Pētījumā aicināti piedalīties diasporas profesionāļi, kas strādā starpvaldību organizācijās (ANO, NATO, EDSO, ESAO, Eiropas Savienības (ES), Eiropas Padomes (EP)), to institūcijās, aģentūrās un citās to sistēmām piederīgās organizācijās, kā arī starptautiskās nevalstiskajās organizācijās (cilvēktiesību, dabas aizsardzības un citās jomās), neatkarīgi no līguma rakstura (pastāvīgs vai terminēts darbinieks, piesaistīts konsultanta statusā) un amata. Aptaujā viedokli izteikt aicināti gan administratīvie speciālisti, ierēdņi un eksperti, gan vadošā līmeņa amatpersonas. Aptauja, kas pieejama šeit, norisināsies līdz š.g. 7. jūlijam. Ar pētījuma rezultātiem interesenti varēs iepazīties pētījuma ziņojumā LU DMPC tīmekļvietnē diaspora.lu.lv. Pētījumā tiks veikta ne tikai aptauja, bet arī analizēta valstu pieredzes un rīkotas fokusgrupas diskusijas.

Inta Mieriņa ir projekta "Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā" zinātniskā vadītāja, ieguvusi socioloģijas doktora grādu Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātē.

Sveiciens Latvijas 103. Valsts svētkos!

Latvians Online sveic visus Latvijas 103. Valsts svētkos! Saules mūžu Latvijai!

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD candidate, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, an author and translator into English of various books on industrial history in Latvia.

Survey launched to study remote working among Latvians living abroad and return migrants

Restrictions caused by the pandemic have sped up digitalisation processes worldwide and have led to companies and institutions wholly or partly shifting to remote working. Migration researchers at the University of Latvia launched a study with the aim to identify incentives that the government can utilise for Latvia to become a choice for remote working for members of the diaspora and return migrants, as well as to evaluate the main obstacles and necessary adjustments that need to be made to taxation, social support, labour market regulation and in other areas.

As the labour market is transformed, opportunities to make amendments to relevant legislation will help to include in the Latvian labour market those people who are working abroad, or the nature of whose work permits remote working, or, alternatively, promote return migration to Latvia, retaining employment abroad.

Within the scope of the study, commenced in June this year, we have already conducted in-depth interviews and have now launched a survey.

We invite the following people to complete the survey:

  • those of you who live abroad and return migrants who already work remotely or from home (regardless, in which country)
    OR
  • those of you whose work would allow them to work remotely either wholly or in part, without being restricted to a specific place.

Are you are in any of these categories? We would be grateful if you would be willing to spend approximately 15 minutes of your time to take part in this study.

The survey may be completed in either Latvian, English or Russian.

We hope this will allow us all to gain valuable information and will assist companies and institutions in Latvia in adapting to the transformation of the labour market in a timely manner, making it easier to work remotely – across borders.

The research project is implemented by the University of Latvia with the support of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia.

The survey may be completed until 24 September.

The findings of the study will be published on the website diaspora.lu.lv and migracija.lv.

Inta Mieriņa ir projekta "Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā" zinātniskā vadītāja, ieguvusi socioloģijas doktora grādu Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātē.