Amerikas latvieši dāvina Latvijas skolēniem 40 datorus

Lai bērniem Latvijā ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas piedalīties attālinātajā mācību procesā, Amerikas Latviešu Apvienība organizēja ziedojumu vākšanas akciju, kuras rezultātā 40 ģimenes Latvijā saņems portatīvos datorus  24 500 ASV dolāru vērtībā.

Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu koronovīrusa Covid-19 izplatības dēļ un pieņemto lēmumu mācību procesu skolās nodrošināt attālināti, daudzām ģimenēm Latvijā attālinātais mācību process kļuvis par lielu izaicinājumu. Daudziem bērniem trūkst viedierīču, lai varētu iesaistīties šādās mācībās. Vissmagāk šī situācija skar bērnus, kas jau ilgus gadus ir Amerikas Latviešu apvienības (ALA) nozares Sadarbība ar Latviju rūpju lokā – trūcīgas un daudzbērnu ģimenes.

Amerikas Latviešu apvienība, kas ir lielākā latviešu organizācija, ASV, kopā ar   ilggadējo sadarbības partneri Latvijas Bērnu fondu un laikraksta Laiks informatīvo atbalstu, noorganizēja līdzekļu vākšanas akciju, ziedojot datoru iegādei. Akcijas organizētāji pateicas SIA Cadence par palīdzību datoru aprīkošanā ar nepieciešamo programmatūru.

“Datorus saņems tās daudzbērnu un audžuģimenes, kas šobrīd jau saņem vai iepriekš ir saņēmušas ALA stipendijas. Šīs ģimenes savulaik apzinātas sadarbībā ar sociālajiem dienestiem. Iegādātie 40 datori jau tuvākajās dienās tiks nodoti ģimenēm. Latvijas Bērnu fonds un, protams, pirmkārt, jau pašas ģimenes, ir ļoti pateicīgas ziedotājiem un Amerikas Latviešu apvienībai par šo vērtīgo dāvinājumu!” informē Latvijas Bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš.

Amerikas Latviešu Apvienības nozares Sadarbība ar Latviju vadītāja Kaija Petrovska: “Mēs esam pateicīgi visiem ziedotājiem, kas šajā grūtajā laikā iedomājas un palīdz bērniem Latvijā, lai viņi nejustos aizmirsti un  turpinātu savu izglītību.”

Par Amerikas Latviešu apvienību:

ALA ir organizācija, kas apvieno ap 100 tūkstošiem latviešu Amerikas Savienotajās Valstīs.  Apvienības sadarbība ar Latvijas Bērnu fondu sākās 1994. gadā, par prioritāti izvirzot palīdzības programmu Drošais Tilts, kuras mērķis ir sniegt palīdzību grūtībās nonākušām ģimenēm un bāreņiem Latvijā. Šajā laikā no apvienības nozares Sadarbība ar Latviju līdzekļiem Latvijas ģimenēm un studentiem atbalsta stipendiju veidā piešķirts vairāk nekā trīs miljoni dolāru.

Par Latvijas Bērnu fondu:

Latvijas Bērnu fonds dibināts 1989. gadā, tā darbības mērķis ir bērnu un jauniešu aizsardzība, attīstības veicināšana un izglītošana, veselības nostiprināšana, ģimeniskā audzināšana un īpaši talantīgu bērnu atbalstīšana. Latvijas Bērnu fonds izstrādā un realizē dažādus projektus, kas sniedz praktisku palīdzību bērnu grupām un atsevišķiem bērniem, kuriem nav vecāku, kuri nonākuši krīzes situācijā, smagi slimiem, kā arī talantīgiem bērniem, kuriem pietrūkst līdzekļu sava talanta attīstībai.

Papildu informācija:

Veronika Butāne, Latvijas Bērnu fonda projektu vadītāja

Tel. 29238947 Kontakti:veronika.bernufonds@latnet.lv; www.lbf.lv

Latviešu zinātnieki Berlīnē atsaucīgi sadarbībai ar Latviju, veidojot kustību #ziniLV

Sestdien, 22.februārī, pēc Eiropas Latviešu apvienības (ELA) aicinājuma uz pirmo pieredzes apmaiņas un sadarbības diskusiju tikās Berlīnē strādājošie latviešu zinātnieki un pētnieki. Tikšanās apliecināja zinātnes diasporas gatavību sadarboties ar partneriem Latvijā gan zinātnes kopprojektos, gan plašākā zināšanu apritē – ar iesaisti praktiskās iniciatīvās inovāciju un tehnoloģiju pārneses jomā Latvijā vai rīcībpolitikas veidošanā. Tas sasaucas ar topošās zinātnes diasporas kopienas #ziniLV mērķiem.

“Pēc pieredzes gūšanas Dānijā un Vācijā vēlos savas zināšanas nodot Latvijai, sekmēt inovāciju pienesumu ilgtspējīgai – vides un sabiedrības priekšā  atbildīgai – attīstībai,” diskusijā uzsvēra Evita Milana, Dānijas Tehniskās Universitātes doktorante un Berlīnes Tehniskās Universitātes Uzņēmējdarbības centra tehnoloģiju pārneses menedžere. Pētniecības un sabiedrības norišu ciešā saikne atklājās arī kino pētnieces Astras Zoldneres atziņās, kuras analīze par senioru atspoguļojumu pēdējās desmitgades kinodarbos atklāj augošo nepieciešamību sabiedrības novecošanās kontekstā izskaust stereotipus par vecāka gadagājumu cilvēkiem.

Savukārt Lana Saksone, Šaritē psihiatrijas doktorante un metazinātnes pētniece Berlīnes Veselības institūtā, norādīja uz ieguvumiem, ko Latvijas zinātnes produktivitātei sniegtu sadarbība ar minētajām iestādēm zinātnes kvalitātes metrikas un indikatoru izstrādē. Pēc Aigas Šemetas, ģermānistikas pētnieces un latviešu valodas pasniedzējas Grefsvaldes Universitātē, pieredzes stāsta raisījās viedokļu apmaiņa arī par Latvijas un Igaunijas universitāšu salīdzinošo atvērtību sadarbībai ar ārvalstu pētniekiem, kā arī par nacionālās identitātes lomu zinātnes starptautiskajā kopienā. No Rīgas sarunā piedalījās Ieva Siliņa, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja, kura norādīja uz to, ka šis ir īstais laiks, kad zinātniekiem atgriezties Latvijā, lai piedalītos zinātniskajā un reformu darbā Latvijas konkurētspējas celšanai; arī no ārvalstīm sadarbībai ir plašas iespējas, veidojot starptautiskus konsorcijus pētniecības grantu piesaistei un popularizējot zinātni Latvijas sabiedrībā.

Ar šo diskusiju ir aizsākta zinātnes diasporas kopienas #ziniLV veidošana, sadarbojoties IZM, ELA un citām diasporas organizācijām, kā arī ieinteresētajiem partneriem Latvijā. Šogad plānotas līdzīgas diskusijas ar latviešu zinātniekiem un pētniekiem  Minhenē (Vācijā), Cīrihē (Šveicē), un, iespējams, Vīnē (Austrijā), un interesi šo kustību izvērst izrādījuši arī latvieši Briselē (Beļģijā), un Upsalā (Zviedrijā). Sadarbībā ar Berlīnē darbojošos diasporas latviešu sarunu klubu “LaVa” intervijas ar zinātniekiem un pētniekiem paredzēts atspoguļot arī podkāstu formātā.

Lai sekotu informācijai par gaidāmajiem pasākumiem un sadarbības iespējām, ikviens ir aicināts pievienoties LinkedIn grupai “#ZinātneLatvijai – Vācijā, Austrijā un Šveicē”, kā arī sekot ar mirkļbirku #ziniLV iezīmētajai informācijai ELA mājas lapā (www.ela.lv) un ELA Facebook vietnē. Ja vēlaties aktīvāk iesaistīties tīklošanās pasākumu un diskusiju rīkošanā savā pilsētā vai nozarē, sazinieties ar ELA, rakstot uz ela@latviesi.com!

Informāciju sagatavoja: Elīna Pinto, ela@latviesi.com / +352 691 981 524

* Sadarbības pasākumi ar diasporu zinātnē un pētniecībā tiek īstenoti Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

Elīna Pinto ir Eiropas latviešu apvienības politikas referente.

“Latvians Abroad” Museum – Collection, Outreach, Accreditation

The Museum “Latvians Abroad” (“Latvieši pasaulē” or LaPa, for short) is the only institution in the world that is entirely devoted to compiling and exhibiting the activities of Latvians around the globe. Last year the Museum Board set the goal of gaining state accreditation from the Latvian Ministry of Culture, because accreditation will add the Museum’s collection to Latvian cultural heritage, thus ensuring its long-term viability and availability, and open up more government support.

We are happy to report that during 2019  the Museum  has moved significantly closer to that goal. Thanks to donations from members of the diaspora and in Latvia as well as some support from the Latvian government, the Museum Board was able to hire a full-time collections manager. She has started a systematic, detailed and extensive description of the more than 8000 units in the collection, according to the rules for accredited Latvian museums. But the task is huge, and we have realized that in order to bring the collection in compliance with all the elaborate rules for accreditation, we will need to hire another collections staff member in 2020.

The work with accreditation is only one aspect of the activities of the “Latvians Abroad” Museum last year. The major new undertaking for the year has been the Exhibit and Escape room Refugee Paths about the experiences of refugees as they fled Latvia during the waning days of World War II. It is open to all interested persons in groups of up to 7 and has become one of the most popular programs for secondary school field trips in Latvia. Come visit us! You can set up a date by calling +371 2657 2789 or writing to lapainfo@gmail.com.

The three exhibits that Museum staff and associated experts created for Latvia’s centennial last year have continued to be available to the public in various venues. The hugely popular Story Quilt can now be viewed online. It was also exhibited at Sēļu Mansion in Vidzeme during the summer.  The multimedia exhibit I, too, am a Latvian, was exhibited in Liepāja and Vidzeme University in Valmiera. The travelling exhibit Song Festivals Outside Latvia  was exhibited in the Song Festivals in Ireland and Canada, as well as at six venues in Latvia. Our Museum’s materials form a part of and can still be viewed at the joint centenary exhibit at the Latvian National History Museum.  In addition, some materials are also deposited to other memory institutions in Latvia and abroad and can be viewed in their exhibits.

Every month we show an Object of the Month with its story and the wider context in the Latvian National Library atrium.

To reach out in a more personal way to people interested in diaspora history and questions, we held four Fall LaPa Outreach and Discussion Evenings on topics of interest to the Museum and the diaspora.

During field work in Norway we collected new, valuable materials for the Museum, including objects and stories from recent emigrants from Latvia. We receive new and valuable historic items every day that attest to the activities of Latvians abroad during various periods in history. Last year the Museum accepted 1682 new items, for a total of more than 8000.

All this has been accomplished with very modest financing and a small staff.

For the next year the museum’s goals are:

  • to finish processing the collection for accreditation,
  • to continue our outreach and work with schools; and
  • to build a major exhibition about emigre anti-Soviet activities, Nyet, Nyet Soviet, to be shown at the Railroad Museum in the summer of 2020.

Even though the Museum has made great strides in bringing the collection in compliance with prescribed norms and fulfilling the other obligations for accreditation, it has become obvious to us that the job is too huge for one person alone. Therefore, the Museum is having a fundraising campaign to raise $20,000 in order to hire another collections staff member in 2020. We are happy that a supporter has offered to donate $5000, but only if the Museum raises another $15,000 by Dec. 31, 2019.

Donations to the Museum can be made in several ways:

From Latvia and elsewhere:  Electronic funds transfer to the museum’s bank account (please indicate the name, address and email of the donor):
“Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”
Swedbank account nr. LV15HABA0551018556914,
SWIFT: HABALV22,
Registration nr. 40008119789

Via credit card, follow instructions on the Museum’s webpage.

US residents can receive a tax break for their donations. Write checks out to:

Latvian Diaspora Museum Fund, c/o M. Voldins, 131 Langdon St, Newton, MA 02458, USA

Canadian residents can receive a tax break for donations through the Daugavas Vanagi Kanāda, noting that the donation is meant for “LaPa Muzejs”. Cheques can be made out to the “Latvian Relief Society of Canada – Daugavas Vanagi”.

Postal address:  Ms. Gunta Reynolds, Daugavas Vanagi Kanādā, 4 Credit Union Drive, Toronto, ON M4A 2N8