Adelaides latviešu sabiedrība pārrunā skolas nākotni

Adelaides latviešu skolas konference, ar satraukumu gaidīta, ir noslēgusies ar saviļņojumu un gandarījumu par rezultātiem.

Sestdien, 5. jūlijā 4 stundu garumā 30 cilvēki no dažādām latviešu sabiedrības grupām pulcējās kopā, lai noteiktu Adelaides Latviešu skolas nākotnes vīziju. Lai šis laiks neizvērstos tukšā pļāpāšanā, skola iesaistīja izglītības lauka profesionāļus – Intu un Juri Skābes, kas lieliski realizēja skolas padomes nosprausto uzdevumu – dabūt no cilvēkiem ārā viņu patiesās domas un iegūt konkrētus rezultātus.

Darbs noritēja darba grupās, lai katram dalībniekam būtu iespēja izteikties. Dienas gaitā bija trīs posmi – skolas šodienas izvērtējums, tuvākās nākotnes ieskicēšana – mēs zīmējām skolas reklāmas plakātu 2020. gadam un trešais posms – skolas vīzijas uzrakstīšana konkrētos vārdos.

Astoņas darba grupas uzzīmēja savu 2020. gada redzējumu un no plakātiem kļuva skaidrs, ka mēs gribam redzēt tādu skolu, kur bērniem ir prieks nākt, kurā tiek iekļauti visi, kas grib nostiprināt, nest uz priekšu vai varbūt tikai sākt apzināties savu latvisko identitāti. Latviešu valoda būs viens no skolas stūrakmeniem, tāpat kā kultūras, tradīciju un vēstures mācīšana. Nākotnes skolā tiks pielietotas modernas mācību metodes un tehnoloģijas, atbalstot dažādu līmeņu latviešu valodas mācīšanu, kur skolotāji domās par katru individuālu skolēnu.

Vispopulārākais konferences sauklis bija “Mūsu skola – jūsu skola!” – manuprāt, tas kodolīgi izsaka vēl vienu no pamatprincipiem – skolai ir un būs ciešas saites ar ģimēnēm un sabiedrību.

Beigās katra grupa noformulēja savu skolas vīziju – ar tām turpinās strādāt skolas padome, lai nonāktu pie skaista un pabeigta teikuma, kas liktu iedegties visām adelaidiešu sirdīm, jo mēs gribam, lai skolas vīzija uzrunātu katru personiski.

Šī konference izcēlās ar vēl trim interesantām lietām  – kā pirmo gribas minēt angliski runājošo darba grupu, kurā bija mūsu skolas austrāļu izcelsmes vecāki. Mēs viņiem tulkojām notiekošo ar paņēmienu, ko aizguvām no K. Barona Čikāgas latviešu skolas – “čukstēšanu”. Kā izteicās viens no dalībniekiem: “Tehnika vēl ir jānoslīpē, jo brīžīem bija par daudz tulkošanas, brīžiem par maz, bet mēs noteikti sajutāmies iesaistīti”. Mums tas deva iespēju uzturēt latviešu valodu par konferences ‘skaļo’ valodu, bet tajā pašā laikā iesaistīt cittautiešus.

Otra lieta, ko gribas atzīmēt ir paaudžu atšķirības – tādām taču ir jābūt! Bet nekā -pārskatot plakātus un vīzijas bija grūti atšķirt, kurus veidoja mūsu skolas bērnudārznieku vecāki un kuri nāca no gudrajām galvām, kas sabiedrībā ir strādājuši kopš pagājušā gadsimta 50 gadiem. Tas, šķiet, liecina par to, ka jaunā paaudze nes uz priekšu iepriekšējās paaudzes vērtības un iepriekšējā paaudze akceptē  to, ka ‘tie jaunie visu dara savādāk’.

Un trešā lieta arī ir saistīta ar paaudzēm – Auseklīša jaunieši pieskatīja skolas bērnus, kamēr viņu vecāki strādāja konferencē. Labs turpinājums Jāņos iesāktajai draudzībai!

Izskatās, ka konference ne tikai sasniedza savus mērķus, bet ir gājusi soli uz priekšu – bez īpašas aicināšanas kāds no dalībniekiem sestdienas vakarā jau ir apkopojis visu redzēto un dzirdēto  un piedāvā savu versiju, ko nododu arī jums, jo man liekas, ka tā izsaka lietas būtību:

MŪSU SKOLA – JŪSU SKOLA!

Te mums patīk, šeit tu esi gaidīts.

Pateicoties visas Adelaides latviešu sabiedrības atbalstam un nenogurstošajam brīvprātīgo darbam – Adelaides Latviešu skola ir un būs vieta, kura jums dāvā iespēju:

  • dzirdēt, mācīties un lietot latviešu valodu mūsdienīgā skolā vienaudžu un vietējās latviešu sabiedrības vidū;
  • iepazīties ar latviešu no paaudzes paaudzē nodoto vēstures un kultūras mantojumu stundās, bibliotēkā ar modernām grāmatām un plaši pielietojot mūsdienu tehnoloģijas;
  • rast prieku, vērojot vai piedaloties skolas un sabiedrības rīkotajos pasākumos;
  • atrast un sajust piederību Latvijas un vispasaules latviešu sabiedrībai;
  • justies gaidītam, vai tu brīvi runā latviski, vai tikai sāc mācīties.

Nevari atnākt uz skolu, ieskaipo! Mēs tevi gaidām!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *