ImantaDimanta un draugi mirdz!

Burvīgs pavasara vakars 25.maijā sagaidīja apmeklētājus grupas ImantaDimanta diska atklāšanā Trīs Māsās, vecpilsētā. Jāatzīst, ka man šī vieta bija sveša (padomju laikos Mākslas darbinieku nams), bet ieejot mīlīgajās un drusku ezotēriskajās telpās, uzreiz likās, ka šī ir ļoti piemērota vieta šim pasākumam.

Grupas sastāvs liecina par latviešu tautas mīlestību pret mūziku, kā arī tās spēju apvienot latviešus no visas pasaules – Imanta Nīgale dzimusi ASV, Katrīna Dimanta un Kristaps Strods ir Latvijas bērni, Krišjānis Sils dzimis Vācijā un Ingus Purēns mūžu sācis Austrālijā. Taču visi atraduši savas vietas Rīgā, kur dzīvo un muzicē, citu nodarbību starpā.

Slavenākie pop muzikanti bieži veido diskus ar noteiktu tēmu. ImantaDimanta neatpaliek. Disks Izauga matei brīnuma meita liecina, ka grupas dalībnieki cītīgi piestrādājuši pie satura – visas dziesmas veido stāstu par meitas iziešanu tautās, izmantojot tikai tautas dziesmu tekstus. Taču izpildījums neatgādina ‘tipiskas’ tautas dziesmas, vairākām dziesmām oriģināla mūzika un tautas meldiju apdares savijās ar tekstiem, izveidojot kaut ko jaunu, aizraujošu.

Atklāšanā arī piedalījās viesmākslinieki Baiba Indrēvica ar kokli un Kaspars Indrēvics ar perkusijām. Tas, ka grupas dalībnieki ilgi piestrādājuši pie diska parādījās uzstāšanās laikā, visi bija cieši saliedēti un enerģijas pilni.

Ir skaidrs, ka grupa pati iedziļinājusies tekstos un izjutusi to dziļāko būtību, ne tikai atsevišķu dziesmu izvēlē, bet arī komponētās meldijās un apdarēs, kas vai nu liek kājām kustēties, jeb pavēl arī klausītājiem pārdomāt tekstā teikto.

Imantas un Katrīnas spēcīgās balsis labi sader un spēj pielāgoties dažādiem mūzikas žanriem – “Pavasara vakarā” mūzikālai apdarei ir ‘kantrī’ piegarša, kas noteikti varētu būt ‘hīts’ Bauskas kantrī festivālā. Rotaļīgas tautas dziesmas pāriet domīgās, un tā aizkustina, ka var pat nobirt pa asarai (“Viena saule, viena zeme”; “Vecu ļaužu valodiņ’”).

Pats disks gaumīgi izveidots un ir prieks redzēt, ka tautas dziesmu teksti atstāti tikai latviski! Neparādās neveikli tulkojumi, bet gan tikai aprakstošs teksts par dziesmas saturu un būtību, lai angļu valodas pratēji varētu saprast dziesmas jēgu. Paldies par to!

Apmeklētāji no dažādām pasaules malām bija tik daudz, ka trūka sēdvietu. Diska prezentācija saveda kopā sen neredzētus draugus un radus, kas kavējās pie alus glāzes, gaidot kārtu dabūt ImantaDimanta un draugu parakstus. Ar pacilātu garu un disku somā, devos mājās, gaišajā, pavasarīgajā vakarā.

 

Jauna angļu pamatskola Rīgā maijā noslēgs pirmo darbības gadu

Pagājušā gada septembrī jauna angļu pirmsskola un pamatskola vēra savas durvis Rīgā, Mežaparkā. Skola ir privātskola bet tai pašā laikā Izglītības ministrijas finansēšanas modelis pieļauj atbalstu privātskolām un “nauda seko skolēnam” princips arī darbojas šeit. Skolai ir valsts dotācijas un Rīgas dome arī piedāvā līdzfinansējumu lai samazinātu rindas valsts bērnudārzos.

Skolas direktore Aija Abene pirms 8 gadiem atbrauca uz Latviju no Ziemeļamerikas. Skolotājas izglītību (B.Ed., M.Ed.) Aija ieguva Jorkas Universitātē (York University), Toronto, bet 2011. gadā Latvijas Universitātē ieguva doktora grādu pedagoģijā. Latvijā Aija ir strādājusi gan Latvijas Starptautiskā skolā, gan Rīgas Starptautiskā skolā, kā arī Liepājas Universitātē. Pirms atbraukšanas uz Latviju Aija arī strādāja Toronto skolās Kanadā.

Par jaunu skolu ilgi domājusi. Aijas piedzīvojumi un saskarsme ar Latvijas izglītības sistēmu to mudināja. Viņas bērni mācījās Rīgā vidusskolā un redzēja, kā sistēma veicina faktu atgremošanu, nevis saprašanu. Pieredze mācot angļu valodu studentiem Liepājas Universitātē, apstiprināja šo. 2011. gadā Aija aizstāvēja disertāciju par Latvijas vēstures mācīšanu autoritāra režīma apstākļos (disertācija rakstīta angliski – Effects of Authoritarianism on the Teaching of Latvian History), un pētījums liecina, ka autoritārisma pazīmes vēl joprojām pastāv Latvijas izglītības sistēmā.

Mācību programma ir Latvijas valsts programma, bet programma jau nenosaka mācīšanas metodes. Tomēr skolas atšķirība ir tas, ka piedāvā bilingvālu izglītību, taču tā to nevar oficiāli saukt, jo bilingvāla izglītība Latvijā tikai iespējama latviešu un krievu valodā. Varētu to dēvēt, kā mazākumtautību skolu. Izmantots Ontārio provinces Kanādā French Immersion mācību princips, kur bērni piedzīvo iedziļināšanos valodā – ar bērniem runā angliski bet tad atkārto latviski. Tādas atsevišķas angļu valodas stundās nav, jo valodu jāmācās dabīgā veidā visādos apstākļos. Tomēr mācās arī lasīt, rakstīt un skaitīt, lai bērni būtu gatavi apmeklēt skolu. Ir arī mūzika, māksla, sports, tāpat kā citās skolās. Par angļu valodas apguvi liecina vecāki, kas stāsta, kā bērni mājās sāk izteikt vārdus vai frāzes angliski vai labo citiem ģimenes locekļiem valodu vai izrunu.

Pagaidām skolā ir tikai pirmsskolas vecuma bērni, bet ir plāni izveidot pirmo klasi rudenī. Skolā pašlaik ir bērni no latviešu ģimenēm, kā arī no ģimenēm, kur mājas valoda ir krievu. Nāk arī bērni, kuriem vecāki dzīvo ārpus Latvijas angliski runājošās zemēs un grib skolu kurā arī attieksme pret bērnu ir svarīga, ne tikai valodas un citu mācību zināšanu novērtējums pēc 10 baļļu sistēmas.

Skolas mājas lapa: http://www.mezparkaskola.com; e-pasta adrese: mezparka.skola@gmail.com

image

Mežaparka pirmsskolas audzēkņi svin Lieldienas 2013. gadā. Foto: Aija Abens.