Ženevas latviešu skola sāk otro mācību gadu

Ženēvas latviešu skola Šveicē šā gada 19. septembrī sāka savu otro mācību gadu Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO telpās, ziņo skolotāja Dace Mažeika. Latvijas vēstnieks ANO Jānis Mažeiks sveica skolēnus un viņu vecākus un novēlēja veiksmīgu nākamo mācību gadu gan skolēniem, gan skolotājiem.

Tāpat kā pagājušajā gadā skolu apmeklēs 12 Ženēvā un tās apkaimē dzīvojošie bērni vecumā no pieciem līdz vienpadsmit gadiem. Bērni mācīsies trīs vecuma grupās, kurās katram no skolēniem tiks nodrošināta individuāla pieeja atbilstoši konkrētā bērna latviešu valodas līmenim. Skolēni pulcēsies reizi mēnesī svētdienā, lai apgūtu latviešu valodu, literatūru, folkloru un latviešu ieražas. Kopā tiks svinēti valsts svētki un gadskārtu svētki. Šogad mācību procesā vēl vairāk tiks iesaistīti bērnu vecāki, kuri tiks aicināti piedalīties nodarbībās, piemēram, iepazīstinot visus skolas bērnus ar sev mīļu latviešu bērnu literatūru.

Skolas nodarbības vadīs Latvijas vēstnieka ANO dzīvesbiedre Dace Mažeika un Latvijas pārstāvniecības ANO pirmā sekretāra dzīvesbiedre Ilona Romanovska. Šā gada jūlijā skolotājas Rīgā bagātināja savas zināšanas Pasaules brīvo latviešu apvienības organizētajā seminārā latviešu diasporas skolotājiem un Latviešu valodas aģentūras seminārā latviešu diasporas skolotājiem un ārzemju augstskolu lektoriem. Iegūtā informācija lieti noderēs, turpinot skolas darbību, gatavojot mācību stundas un informējot latviešu ģimenes par valodas apguves atbalsta materiāliem, kas pieejami internetā.

Ārlietu ministrija ilgstoši atbalsta latviešu valodas apmācības bērniem ārpus Latvijas. Šogad gadskārtējās Latvijas vēstnieku sanāksmes ietvaros 25. augustā vēstnieku dzīvesbiedres pārrunāja latviešu valodas mācīšanas jautājumus ar Latviešu valodas aģentūras un Latvijas Universitātes ekspertiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *