Vēl var pieteikties uz skolotāju kursiem Rīgā

Ārzemju latviešu skolotāju kursi notiks Rāmavas muižā no šā gada 11. līdz 13. jūlijam. Kursi domāti tiem, kas māca latviešu skolās ārpus Latvijas.

Pretendentiem nav nepieciešama pedagoģiskā izglītība, vienīgais kritērijs – esoša vai tuvākajā nākotnē paredzēta darbība latviskajā izglītošanā. Diviem skolotājiem no katras skolas kursi, divu nakšu nakšņošana muižā un ēdināšana bezmaksas. Kursus PBLA rīko sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latviešu valodas aģentūru.

Programma pašlaik vēl tiek precizēta. Tomēr jau tagad zināms, ka paredzēti referāti, ko lasīs latviešu valodas speciālisti no Latvijas, iepazīšanās ar jaunu mācībvielu – gan interaktīvu, gan drukātu -, kas domāta latviešu valodas mācīšanai ārpus Latvijas vai mazākumtautībām Latvijā. Būs priekšlasījumi un tiem sekojoša domu apmaiņa par latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanu.

Tāpat kursos tiks iztirzātas vēl vairākas ārvalstu skolām interesantas tēmas: latviešu skolu ārzemēs psiholoģiskais aspekts (iekļaušanās jaunā vidē, vienlaikus nepazaudējot savu identitāti), par mūsu smadzenēm un zināšanu apgūšanu, latviešu valodas digitalizētās apguves (“e-learning”) iespējām, CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodoloģiju un vēl daudz kas cits.

Līdz šim jau pieteikušies dalībnieki no Īrijas, Anglijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Šveices, Austrijas, Vācijas, Kanādas, Ungārijas, Krievijas, Beļģijas un Austrālijas.

Taču pietiekšanās nav nokavēta –  līdz 20. maijam vēl var pieteikt savu dalību.

Ja vēlaties pieteikties vai uzzināt vairāk par kursiem un to norisi, rakstiet Dainai Grosai uz e-pasta adresi daina@gross.id.au.

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *