Valodas aģentūra izsludina konkursu skolniekiem ‘Starp tevi un mani ir valoda’

Latviešu valodas aģentūra (LVA) izsludina radošo darbu konkursu skolu jaunatnei “Starp tevi un mani ir valoda”. Labāko darbu fragmentus LVA publicēs grāmatā.

Konkursā aicināti piedalīties skolēni gan Latvijā, gan ārzemēs – darbi iesniedzami latviešu valodā. Deviņi labākie darbi no katras skolas (trīs katrā vecuma grupā) jāiesniedz līdz 12. decembrim. Darbi jāsūta Latviešu valodas aģentūrai vai nu elektroniski uz agentura@valoda.lv (ar norādi konkursam), vai pa pastu (pasta zīmogs līdz 12. decembrim) uz adresi Latviešu valodas aģentūra, Lāčplēša iela 35-5, Rīga LV-1011, Latvia.

Konkursa nolikums paredz trīs vecuma grupas: 1.-4. klašu grupa, 5.-9. klašu un 10.-12. klašu grupa.

Radošais darbs var būt eseja, dzejolis, zīmējums vai komikss. Vērtēšanas kriteriji būs darba atbilsme tēmatam, radošs risinājums un oriģinalitāte, kopta un attīstīta valoda, motivēts izteiksmes līdzekļu izmantojums satura izteikšanai (esejai, dzejolim zīmējumam vai komiksam piemērots izteiksmes veids).

Žūrija, vērtējot darbus, kas saņemti no ārzemēm, ņems vērā to, ka bērni, kuri dzīvo ārpus Latvijas, ir citā valodiskajā vidē.

Tuvāku informāciju varat iegūt LVA mājas lapā www.valoda.lv vai kontaktējot Velgu Līcīti, velga.licite@valoda.lv.

LVA, kuras mērķis ir veicināt latviešu valodas statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību, izveidota 2009. gadā reorganizējot Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru. LVA ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *