Tuvojas termiņš ALJA stipendiju pieprasījumiem

Jauniešiem, kas vēlas pieteikties kādu no Amerikas latviešu jaunatnes apvienības stipendijām, pieprasijumi jānosūta līdz 15.februārim, ziņo ALJAs mājas lapa.

ALJAs Izglītības nozare piedāvā stipendijas darbam Latvijas Okupācijas muzejā, stipendijas mācībām Latvija, ProLAT stipendiju pašizstrādātajam projektam kultūras vai izglītības nozarēs, kā arī stipendiju “Brauc uz ALJAs kongresu!”, kas domāta, lai segtu ALJA kongresa dalības maksu. Stipendiju pretendentiem jābūt ALJA biedriem.

Stipendiju pieprasījumu jānosūta uz sekojošo adresi: ALJA Izglītības Nozare, c/o Dināra Strīķe, 1865 Brickell Ave. Apt A505, Miami, FL 33129.

Sīkāka informācija pieejama ALJA stipendiju lapā, alja.org/lv/stipendijas, vai rakstot Dinārai Strīķei, dstrikisgmail.com.

Andris Straumanis is a special correspondent for and a co-founder of Latvians Online. From 2000–2012 he was editor of the website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *