Strādā Latvijā par skolotāju ar programmu “Iespējamā misija”

Līdz 6. aprīlim turpinās pieteikšanās programmai Iespējamā misija. Programmā aicināti pieteikties talantīgi pēdējā kursa studenti un augstskolu absolventi, kas meklē izaicinājumu un ir gatavi divus gadus strādāt skolā.

„Mēs gribam, lai skolās nokļūst tie jaunieši, par kuriem cīnās labākie darba devēji un kuri, iespējams, nav pat domājuši par skolotāja darbu, taču ar savām zināšanām un dotībām ir tam ļoti piemēroti. Mēs arī gribam parādīt, ka skolotāja darbs—tā ir izaicinoša un vērtīga karjera. Mēs aicinām pieteikties enerģiskos, ambiciozos un tos, kuri vēlas kaut nedaudz mainīt pasauli!“ uzsver Zane Oliņa, Iespējamās misijas direktore.

Iespējamā misija ir divu gadu programma, kuras laikā intensīvās un uz pieredzi balstītās mācībās dalībnieki gūs vērtīgas iemaņas pedagoģijā un līderībā, šajā laikā saņemot Iespējamās misijas darbinieku, pārējo programmas dalībnieku un pieredzējuša mentora atbalstu. Lai sagatavotos darbam skolā, dalībnieki piedalīsies piecu nedēļu apmācībās Vasaras akadēmijā, kā arī turpinās mācības divu gadu garumā līdztekus pilna laika darbam skolā. Mācībās dalībnieki ne tikai apgūs teorētiskas un praktiskas zināšanas un iemaņas, bet arī smelsies pieredzi no izciliem vadītājiem, veiksmīgiem uzņēmējiem un viedokļu līderiem Latvijā.

Galvenais nosacījums, lai pieteiktos Iespējamai misijai, ir bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība, kas nav saistīta ar skolotāju sagatavošanas programmām. Dalībnieku atlase notiks četrās kārtās. Pirmais atlases kritērijs būs pieteikuma anketa. Ja pieteikums atbildīs visiem kritērijiem, tā iesniedzējs tiks aicināts uz interviju, praktiskiem uzdevumiem un testiem, kur tiks vērtētas gan kandidātu zināšanas, līdera dotības, komunikācijas spējas, gan motivācija un vēlme pilnveidoties—mācīt citus un mācīties pašam. Sīkāka informācija par atlases kritērijiem un pieteikšanās anketa pieejama mājas lapā www.iespejamamisija.lv.

“Nekur nav tik dažāda sabiedrība kā skolā. Tas ir izaicinājums—tādā iekļauties, pašai mācīt un mācīties!” pārliecināta viena no pirmajām Iespējamās misijas dalībniecēm Anna Gabriša, kas ir dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja Teteles pamatskolā Jelgavas rajonā. Anna ir viena no 12 Iespējamās misijas pirmā iesaukuma dalībniekiem, kas jau divus mēnešus strādā dažādās Latvijas skolās. Lasi dalībnieku blogus par viņu pieredzi skolā.

Iespējamā misija ir pirmā nacionāla mēroga korporatīvās sociālās atbildības iniciatīva izglītības jomā Latvijā, kuru dibinājuši un atbalsta biznesa un ideju līderi Lattelecom, Swedbank un Ideju partneru fonds. Programmas mērķis ir sekmēt izglītības kā vērtības nostiprināšanos Latvijā, palīdzot talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem. Šo jauniešu talants un enerģija palīdzēs veidot skolās pozitīvu un progresīvu vidi, celt skolotāja profesijas prestižu un paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties, lai kļūtu par aktīviem sabiedrības locekļiem un veidotājiem.

Programma Iespējamā misija veidota, iedvesmojoties no līdzīgas pieredzes ārvalstīs: Teach for America (ASV), Teach First (Lielbritānija) un Noored Kooli (Igaunija). Arī šo programmu ietvaros motivēti un apdāvināti augstskolu absolventi tiek izraudzīti un sagatavoti vismaz divu gadu ilgam skolotāja darbam.

Lai uzzinātu vairāk par Iespējamo misiju, sazinieties ar Aivu Avotu, programmas Iespējamā misija komunikācijas speciālisti: tālr. +371 67294645, e-pasts aiva.avota@iespejamamisija.lv, www.iespejamamisija.lv.

Description of image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *