Stipendija palīdz Sibīrījas un Dienvidamerikas studentiem

Latviešu studenti Sibīrijā un Dienvidamerikā, kuri vēlas mācīties kādā akreditētā Latvijas augstskolā, līdz 1.maijam var pieteikties jaunai stipendijai ko izveidoja Daugavas Vanagu Anglijas fonds, Latvijas Ārlietu ministrija un Vītolu fonds.

Kā ziņo Ārlietu ministrijas preses dienests, “Daugavas Vanagu Anglijas fonds piedāvā neatmaksājamu stipendiju 1400 latu gadā, studiju procesa vajadzību segšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā pirms studiju uzsākšanas viena gada neatmaksājamu stipendiju latviešu valodas padziļinātai apguvei.”

Uz stipendiju var pretendēt studenti, kuri šopavasar beigs vidusskolu, kā arī jaunieši, kas jau beiguši vidusskolu un plāno studēt Latvijā. Nepieciešama ir latviešu valoda.

Pretendentiem līdz 1.maijam jāiesniedz curriculum vitae, aizpildīta pieteikšanās anketa, dokuments par izglītību un rekomendācija.

Tuvāka informācija pieejama rakstot Vītolu fondam e-pastu uz info@vitolufonds.lv vai apmeklējot fonda interneta lapu, www.vitolufonds.lv.

Andris Straumanis is a special correspondent for and a co-founder of Latvians Online. From 2000–2012 he was editor of the website.

One thought on “Stipendija palīdz Sibīrījas un Dienvidamerikas studentiem

  1. Esmu latvietis no Brazilijas. Paslaik macos magistrantura Latvija. Vai magistranturai ari ir iespejas dabut so stipendiju? Ieprieks pateicos!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *