Spraiga un ražīga Ziemeļamerikas 3×3 padomes sēde

Šogad gadskārtējā sēde notika Klīvlandē, 2016. gada 15. oktobrī. Sēdē piedalījās padomes locekles Ingrīda Jansone, padomes priekšsēde, Helēna Vīksniņa, Katskiļu 3×3 vadītāja, Laila Medne, Katskiļu 3×3 darbiniece, Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa, Garezera 3×3 vadītājas, Maira Bundža, nometņu avīžu redaktore, padomes sekretāre, un Līga Ruperte, 3×3 globālā koordinātore. Garezera 3×3 dalībniekus pārstāvēja Anda Prātiņa.

Helena Vīksniņa ziņoja, ka Katskiļu nometnē bija 115 dalībnieku, 10 no tiem bērni, 10-12 gadu vecumā. Nometnes vispārējā un vienas ievirzes specifiskā tēma bija dzintars. Ap dzintara tēmu risinājās arī dažādas citas nodarbības,. Varēja apbrīnot daudzo nometnes dalībnieču dzintara rotu dažādību un skaistumu.

Par Garezera 3×3 stāstīja Maija Zaeska. Arī Garezerā nometnes tēma bija dzintars, kam tika veltīta viena ievirze un citas nodarbības. Ļoti iepriecināja tas, ka nometnē bija 208 dalībnieku, jo kopš 1991. gada dalībnieku skaits bija turējies zem 200. Bērnu kopskaits bija 53, 26 no tiem 0-5 g.v. (jaunākajam bija 3 mēneši), bet 6-12 g.v. bija 27 bērni. Ar bērniem strādāja 7 audzinātāji, bet būtu derējis vēl vairāk! Nākošgad bērnu programmu plāno paplašināšanāt cerībā, ka dalībnieku skaits turpinās augt.   Prieks, ka aug no Latvijas pēdējos gados iebraukušo dalībnieku skaits.

Līga Ruperte sniedza īsu pārskatu par pārējiem 3×3 pasaulē. 2016. gadā 3×3 notika Austrālijā (58 dalībnieki), Latvijā, Saldū (320 dalībnieki, 30 no ārzemēm) un Pelčos (444 dalībnieki, 73 no ārzemēm), Lielbritānijā angļu valodā (50 dalībnieki), latviešu valodā (79 dalībnieki), un Īrijā (102 dalībnieki). Kopš 1981. gada ir notikusi 231 nometne, un dalībnieku kopskaits ir 33930. Pelčos notika šovasar iznākušās grāmatas par Latvijas 3×3, 1990.-2015. atvēršanas svētki. Piedalījās LV kultūras ministre Dace Melbārde (viņa ar savu meitu 3×3 pavadīja visu nedēļu), bijusī LV prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 3×3 darbinieki no dažādām zemēm un labs skaits bijušo Latvijas nometņu vadītāju, ieskaitot pirmās, 1990. gada nometnes Madlienā vadītājus Jāni Gulbi un Līgu Ruperti.

 

p1100648

Fotogrāfijā redzama 3×3 dibinātāja, Līga Ruperte. Garezeŗā Līgai uzdāvināja šo krekliņu ar viņas iesauku – “3×3 mamma”. Foto: Maija Zaeska.

2017. gada 3×3 programma:

Melburnā – no 2. – 8. janvārim, vad. Daina Grosa un Uldis Ozoliņš

Rūjienā – no 2. – 9. jūlijam, vad. Sannija un Madars Kalniņi

Salacgrīvā – no 23. – 30. jūlijam, vad. Dina un Reinis Cepļi

Lielbritānijā angļu val. – no 30. jūlija – 6. augustam, kontaktpersona Rita Harrison

Lielbritānijā latviešu val. – no 14. – 18. augustam, vad. paziņos vēlāk

Īrijā – no 13. – 19. augustam, vad. Lāsma Andersone un Krists Bebrišs

Garezerā – no 6. – 13. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Helēna Vīksniņa

Informācija par visiem 3×3, kā arī nometņu avīzes un grāmatas par 3×3 ārzemēs un Latvijā atrodama www.3×3.lv

Sēdes dalībnieces augstu novērtēja izdevību būt kopā un pārrunāt sarežģīto nometņu veidošanas un vadīšanas procesu veiksmes un neveiksmes, nākotnes plānus un sadarbību starp nometnēm. Visi ir pateicīgi par LV Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu 3×3 un cer, ka tas tiks piešķirts arī nākotnē. Pēc sēdes padomes locekles apmeklēja Ērika Ešenvalda un Ņujorkas latviešu kora koncertu.

Ziemeļamerikas 3×3 padomes sēde 2017. gadā notiks Čikāgā, 21. oktobrī.

 

Līga Ruperte ir bijusi PBLA Izglītības padomes priekšsēde, ir 3x3 dibinātāja un 3x3 kustības globālā koordinatore.

One thought on “Spraiga un ražīga Ziemeļamerikas 3×3 padomes sēde

  1. Gaŗezers ar lielu sajūsmu un prieku katru gadu pieņem 3 X 3 nometni un dalībniekus. Visa administracija cenšas izlīdzināt ceļus lai visi ir spējīgi izmantot Gaŗezera iekārti un baudīt viņas skaisto dabu.
    Ar sajūsmu gaidam 3 X 3 2017 gadā un arī uz daudz gadiem nākotnē.
    Dievam un Latvijai!
    Pēteris Pūtelis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *