Skolotāju kursi Īrijā, 3×3 nometnes ietvaros

image

Īrijas skolotāju kursu dalībnieki ar plašo LVA mācību grāmatu klāstu.

Šā gada vasarā, 11. augustā, uz pirmajiem skolotāju kursiem Īrijā, skolotājus pulcēja Latviešu biedrības Īrijā priekšsēdētāja Inguna Grietiņa, sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un Eiropas latviešu apvienību.

Kursi notika sešas dienas, 3X3 nometnes Īrijā ietvaros. Skolotājiem tika piedāvāta plaša kursu programma, sešu dienu garumā. Plašu ieskatu latviešu valodas mācīšanas diasporā, teorijā, sniedza LVA metodiķe un programmas vadītāja Vineta Vaivade, savukārt, daudz prakstiskus piemērus skolotājiem demonstrēja un lūdza darboties līdzi, LVA metodiķe Liene Valdmane. Savus prakstiskos padomus, ieteikumus, labās prakses piemērus skolotājiem sniedz LVA priekšsēdētāja vietniece Dace Dalbiņa un diasporas speciāliste Aija Otomere, savukārt ar diasporas skolu vadības dokumentāciju, tālāko mērķu sasniegšanai skolotajus informēja Latviešu biedrības Īrijā priekšsēdētāja Inguna Grietiņa un Latviešu nacionālās padomes Londonā, izglītības nodaļas vadītājs Māris Pūlis.

Tas bija ļoti radošs, idejām bagāts un piesātināts laiks, jo ārpus kursu nodarbībām, skolotājiem bija iespēja apmeklēt pārējās 3X3 nometnes Īrijā ievirzes un kultūras programmu. Uz skolotāju kursiem Īrijā bija ieradušies 22 kursu dalībnieki, gan no dažādām Īrijas pilsētām, gan Lielbritānijas un Norvēģijas, kursos tika plasi izrunāta turpmākā sadarbība ar LVA un izstrādāts diasporas skolu programmas projekts, kas drīzumā tiks publicēts LVA mājas lapā, kā arī, ieteikuma formā, apstiprināts diasporas skolu dokumentācijas modelis. Skolotāju kursu noslēgumā, katram skolotājam tika izsniegta LVA apliecība, par 18 stundu pedagogu profesionālās pilnveides programmas “Latviešu valodas mācīšana diasporā” apguvi. Mēs ļoti pateicamies par šo iepēju LVA, ELAi un LNPL, jo tikai darbojoties kopā , mēs spējam sasniegt tik brīnišķīgus rezultātus, gūt garīgu pacēlumu turpmākajam darbam un būt vienotiem!

image

Skolotāju kursu lektores, LVA metodiķes un diasporas specialistes, Aija Otomere, Dace Dalbiņa, Vineta Vaivade un Liene Valdmane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *