Skolotāju konference Mineapolē marta sākumā

Visi latviešu skolu skolotāji un pārziņi, kā arī vecāki un viesi, ir aicināti piedalīties 2008. gada skolotāju konferencē no 7. līdz 9. martam. Šogad konferencē būs uzsvars uz valodas mācīšanu, valodas uzturēšanu ģimenē un latviski „mazrunātājiem”. Konference ir lieliska izdevība skolotājiem no dažādām pilsētām satikties, apmainīties ar idejām un gūt jaunus spēkus savam darbam.

Konference sāksies piektdienas vakarā, kad rīkotāji sagaidīs dalībniekus ar vieglām vakariņām, kuŗām sekos iepazīšanās un neformālas pārrunas. Sestdienas rītā plkst. 9:00 konferenci atklās ALAs Izglītības nozares vadītāja Ināra Jansone. Sekos iepazīšanās ar skolu pārstāvjiem, īssreferāti, darba grupas, pārrunas, pusdienas un “ideju tirgus”.

Īssreferātu tēmas būs:

  • “Tēvs latvietis, māte amerikāniete, bērni runā latviski” – Jānis Zeltiņš.
  • Mācīt latviešu valodu kā svešvalodu – Pēteris Kalniņš.
  • Pieredze strādājot ar latviski mazrunātājiem – Indra Kūlīte Halvorsone.
  • Skolu akreditāciju programma starp latviešu skolām Amerikā un skolām Latvijā.

Sestdienas vakarā plkst. 18:00 Mineapoles latviešu skolas saime gādās par vakariņām konferences dalībniekiem. Pēc tam visi aicināti klausīties un piedalīties spraigā paneļa diskusijā par tēmu “Latviešu valoda, latviešu spēks.”

Svētdienas rītā skolotāji satiksies vēlreiz, lai nobeigtu iesāktās tēmas darba grupās un tās pārrunātu ar citiem konferences dalībniekiem. Konferences noslēgums paredzēts plkst. 12:30.

Grāmatu galds un mācību materiālu apskate būs pieejama pa visu konferences laiku.

Pieteikšanās konferencei pie Mineapoles-St. Paulas latviešu skolas pārzines Lailas Švalbes, efredis@juno.com vai +1 (952) 492-5947. Tiem, kas vēlas, būs iespējams sarunāt pārnakšņošanu privātās mājās. Konference notiks Mineapoles-St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes telpās, 3152 17th Ave. S., Mineapolē (tālr. +1 (612) 722-4622).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *