Skolotāju apmācību kursi Bostonā 20. septembra nogalē

Mūsdienu ārzemju latviešu skolās arvien biežāk skolotāju lomas pilda nevis skolotāji ar formālu pedagoģisko izglītību un stiprām latviešu valodas zināšanām, bet pašu skolnieku vecāki, kam nav šīs izglītības. Pie tam vēl, vecākiem pašiem bieži latviešu valodas līmenis nav tik noslīpēts, lai viņi justos ērti mācīt latviešu valodas gramatiku. Tāpēc ir apsveicami, ka vecāki tomēr ir ar mieru
saņemties un mēģināt pildīt robu, lai veidotu saviem bērniem latvisko izglītību.

Kā palīdzēt mātēm un tēviem skolas darbos? Pirms pāris gadiem ALA rīkotajā skolotāju konferencā Katskiļos, Čikāgas Krišjāņa Barona skolas skolotāja un tā laika Gaŗezera vasaras vidusskolas vadītāja Elisa Freimane iepazīstināja klātesošos ar ideju un plānu, kā atsaukties uz vajadzību palīdzēt vecākiem iepazīties ar mācību metodiku un mācību materiāliem. Izveidojās doma par skolotāju apmācību kursiem un pirmie kursi tika izmēģināti mazākā sastāvā Milvoku latviešu skolā.

Šogad, 20. septembra nogalē Bostonas latviešu skolā notiks plašāka apmēra lekcijas, pārrunas un skolotāju apmācības vecākiem un citiem, kas vēlas paplašināt savas zināšanas šajā laukā. Lektores ir personas ar plašu pieredzi Amerikas latviešu skolu programmās: Elisa Freimane, Dace Copeland, Sandra Kronīte-Sīpola un Andra Zommere. Lekciju cikls īpaši pieskārsies apmācību jautājumiem pašām jaunākajām klasītēm, kā arī 5.-8. klases valodas mācībām un literatūras vielai un metodikai. Elisa iecerēto apraksta šādi: “Kursā pārrunāsim kā izplānot un vadīt kā stundu, tā arī skolas gadu,
izmantojot dažāda veida uzdevumus. Katrs skolotājs atgriezīsies mājās ar kaut ko jaunu, ko nākamsestdien izmēģināt. Kopīgi pārrunāsim dalībnieku skolu tiešās vajadzības un mēģināsim padarīt šo skolas gadu par veselīgu un vērtīgu visiem jūsu klasē – skolotāju ieskaitot!”

Kursam lielā skaitā pieteikušies Bostonas skolas skolotāji un vecāki, kā arī skolotāji un vecāki no citām pilsētām. Par saimniecību un uzņemšanu atbild un jau rosīgi gādā Bostonas skolas saime. Pieteikšanās uz kursiem pie ALA Izglītības nozares vadītājas Anitas Bataragas: +1 (201) 760-6417 vai abatarags@optonline.net. Par saimnieciskiem jautājumiem un naktsmājām rakstīt Bostonas skolas pārzinei Mairai Galiņai: maira_galins@yahoo.com. Kursa izdevumus segs dalībnieku reģistrācijas maksas un ALA Izglītības nozare.

Anita Bataraga

One thought on “Skolotāju apmācību kursi Bostonā 20. septembra nogalē

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *