Skolas un nometnes aicina pavadīt vasaru Latvijā

Nedēļa etnogrāfiskā vidē

Latgales tradicionālās kultūras centrs “Latgaļu sāta” piedāvā nometni “Nedēļa etnogrāfiskā vidē” Dekšāru pagastā pie Varakļāniem. (Foto: Latgaļu sāta)

Ja jūs ar visu ģimeni dodaties uz Latviju šovasar, apsveriet iespēju jūsu bērnam piedalīties kādā Latvijas nometnē. Tas būs ne tikai jauki pavadīts laiks, bet arī lieliska iespēja bērnam iepazīties un sadraudzēties ar latviski runājošiem vienaudžiem. Te sakopota informācija par dažām nometnēm, kas varētu būt piemērotas ārzemēs dzīvojošiem bērniem. Dažās regulāri piedalās ārzemju latviešu bērni, citās piedalās lielākoties vietēji bērni. Bet piesakieties drīz, jo vasara jau tūlīt būs klāt!

No praktiskā viedokļa skatoties, ir ieteicams uz Latviju paņemt līdzi izziņu no ģimenes ārsta par jūsu bērna veselības stāvokli, ieskaitot informāciju par saņemtajām potēm un saskarsmi ar infekcijas slimniekiem, ja tāda bijusi. Ieteicams arī potēties pret ērču encefalītu.

Ja jums ir zināmas citas nometnes Latvijā, kuras ir piemērotas ārzemēs dzīvojošiem latviešu bērniem, atsūtiet ziņu uz Latvians Online, un nometni pievienos sarakstam. Tāpat, ja jums ir atsauksme vai personīga pieredze ar kādu no šīm bērnu nometnēm, lūdzu to uzrakstiet mūsu forumā, lai citiem vecākiem būtu pilnīgāks priekšstats par iespējām.

‘Baiļu’ bērnu nometnes

“Baiļi” ir nevis nometņu tēma, bet atpūtas bāze pie Valmieras, kas piedāvā trīs nometnes (no 28. jūnija līdz 3. jūlijam, no 11.-17. jūlijam, un no 2.-8. augustam) aktīviem bērniem no 9-14 gadu vecumam. Tajās bērni kāpelēs pa virvju trasēm, brauks ar kalnu velosipēdiem, kāps klintīs, leks uz batuta, brauks ar laiviņām pa Gauju, un piedalīsies citās aizraujošās aktivitātēs. LVL 125 cena ieskaita visas aktivitātes, nakšņošanu kempinga tipa mājiņās “Baiļos” un ēdināšanu četras reizes dienā. Bērnu skaits ierobežots. Bērnam pašam jāgādā savs kalnu velosipēds un aizsargķivere, bet iespējams, ka var sarunāt tos iznomāt. Sīkākai informācijai apskatīt mājas lapu www.baili.lv vai rakstīt baili@valm.lv.

Eiropas vasaras skola

Šovasar Eiropas vasaras skola notiks no 25. jūlija līdz 8. augustam. Katru vasaru tā notiek citā vietā Latvijā, bet šīs vasaras vieta nav vēl līdz galam saskaņota. EVS iesākās 1979. gadā Vācijā, bet sākot ar 1995. gadu pārcēlās uz Latviju. Nometnes mērķis ir palīdzēt bijušiem ārzemēs dzīvojošiem bērniem atrast “savu Latviju”, paši savām acīm, nevis caur vecāku brillēm. Apmēram trešdaļa līdz puse no dalībniekiem tomēr ir dzimuši vai auguši Latvijā, lai jauniešiem no dažādām vidēm būtu iespēja vienam ar otru iepazīties un sadraudzēties. Nometnes sarunu valoda ir tikai un vienīgi latviešu valoda. Tajā piedalās ap 45 jauniešu no 11 līdz 16 gadu vecumam, kurus tad sadala trīs vecuma grupās. Mācību stundas notiek latviešu valodā, vēsturē, ģeogrāfijā un folklorā. Pēcpusdienās notiek dziedāšanas, tautas deju, sporta un cita veida nodarbības, ieskaitot vairākus amatus un rokdarbus. Maksa ir LVL 180 ar atlaidēm par vairākiem bērniem no vienas ģimenes. Vietu skaits ir ierobežots; tāpēc rīkotāji lūdz visus interesentus pieteikties cik vien drīz iespējams, sazinoties ar Daci Pāvulu pa e-pastu, dacepavula@hotmail.com, vai telefonu, +44 7886621970. Sīkāka informācija: www.eiropasvasarasskola.net.

Nedēļa etnogrāfiskā vidē

Latgales tradicionālās kultūras centrs “Latgaļu sāta” jau vairākus gadus rīko nometni bērniem no 7 līdz 14 gadiem. Tā notiek vecās lauku mājās Dekšāru pagastā pie Varakļāniem, kur bērni brīvā gaisotnē glezno, sukā vilnu, vērpj dziju, auž, veido mālus, koklē, maļ miltus ar rokas dzirnavām un cep maizi, lasa zāles tējām un sien pirts slotas, reizē apgūstot tradicionālas latviešu amatus un zinības. Neizpaliek arī peldēšana, spēles, pirtī iešana, vakarēšana pie ugunskura, talantu konkurss, apslēpto dārgumu meklēšana un ekskursija uz Borha pili. Nometne ir maza un ar ģimenisku garu. Šogad nometnei pirmais posms ir no 19.-25. jūlijam un otrs posms no 9.15. augustam. Piesakoties līdz 10. jūnijam, maksa par nedēļu ir LVL 70. Tuvākai informācijai un lai pieteiktos rakstīt Marikai Zeimulei, bernunometne@inbox.lv, vai zvanīt +371 2948 2064.

Rīgas Danču kluba nometne

Šovasar Rīgas Danču kluba tradicionālo deju jeb danču nometne notiks no 19.-22. augustam (vieta vēl tiek precizēta). Nometne ir veltīta tradicionālo deju un danču klubu tradīciju izzināšanai un popularizēšanai, dejotāju un spēlmaņu prasmju uzlabošanai, kā arī lai attīstītu savstarpējo sadarbību tradicionālās dejas aktīvistu vidū. Nometnē apgūst ne tikai latviešu, bet arī kaimiņtautu dančus, un ir iespēja arī mācīties tradicionālās dziedāšanas un mūzikas instrumentu spēlēšanas pamatus. Katru vakaru, protams, notiek liela sadancošana. Bērniem jaunāki par 18 gadiem piedalīšanās tikai kopā ar vecāku vai citu aizbildni (nometnē nav vecuma ierobežojuma – piedalās arī studenti un pieaugušie). Dalības maksa ir tikai LVL 15-20, nometne piedāvā īpašas atlaides muzikantiem. Vairāk informācijas atrodama Rīgas danču kluba mājas lapā www.folkdance.lv, rakstot uz e-pastu dancuklubs@gmail.com, vai zvanot Valdim Putniņam +371 26514627.

Saulgriežu Vasaras vidusskola

Saulgriežu Vasaras vidusskola notiks no 25. jūlija līdz 14. augustam, Engures pagastā. SVV ir viena no diennakts nometnēm, kurā jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem var pavadīt aizraujošas trīs nedēļu brīvdienas no ierastās vides un tajā pašā laikā sevi pilnveidot, atklāt un attīstīt jaunas prasmes un talantus sevī, kā arī veicināt savas nacionālās piederības apzināšanos. Nometne ir lieliska iespēja jaunietim nodrošināt aizraujošu vasaru latviskā vidē, dažādu personību sabiedrībā, iepazīt vienaudžus, iepazīt Latvijas dabu, cilvēkus un tradīcijas, apvienojot ikdienā neapvienojamas lietas.

Nometne šogad Latvijā norisināsies jau 18. vasaru. SVV katru gadu dodas uz citu Latvijas pusi, šoreiz nometne notiks Engurē, jūras krastā, kur dzīvos Engures vidusskolas internātā, bet mācīsies un organizēs nodarbības vidusskolas telpās, neaizmirstot ieplānot aktivitātes gan jūras krastā, gan Engures dabas parkā, baudot sauli un jūru, pievēršot uzmanību dabas un ekoloģijas jautājumiem.

SVV ir latviskas dzīvesziņas skola, kas kā mērķi izvirza radošas un nacionālas personības veidošanu, nometnes programmā iekļaujot gan dažādas mācību stundas rīta pirmajā pusē, kas nevis atkārto, bet papildina skolās apgūto, gan dažādas mākslinieciskas pēcpusdienu nodarbības, vakara pasākumus, latvisko tradīciju klātbūtni nometnē, neaizmirstot arī par fiziskajām aktivitātēm. Tautas dejas un koris arī ir neatņemama nometnes sastāvdaļa, tāpat kā nakts dziesma, kopīgi pārgājieni, dažādi vakara pasākumi, ekskursija, viesu dienas koncerts otrajā sestdienā, gadagrāmatas veidošana, draudzība un sirsnība, kas neatstāj vienaldzīgu.
Nometnes dalības maksa ir LVL 200 (vai USD 500 dalībniekiem no ārzemēm). Pieteikšanās veidlapas un kontaktinformāciju, kā arī plašāku informāciju par nometni, atradīs SVV mājas lapā www.svv.lv vai no nometnes vadītājas Ilzes Kreišmanes, kdc@latnet.lv.

Senču mantojums

2010. gada nometne notiks no 25. jūlija līdz 3. augustam Apguldē. Nometne “Senču mantojums” notiek jau 18. gadu. To dibināja Ingrīda Mieme no Ņujorkas kopā ar pašreizējo nometnes vadītāju Anitu Stukāni (kura šogad vada kopā ar Līksmu Eglīti). Nometnē piedalās ap 120 bērnu no 7 līdz 15 gadu vecumam. Bērnus sadala mazākās grupās pa vecumiem. Dalības maksa ir LVL 120. Tajā iekļauta ēšana 5x dienā, transports uz un no nometnes, dalība dažādos pulciņos (zīmēšana, koka darbi, ādas apstrāde, keramika, rokdarbi, aušana, dziedāšana, u.c.), sporti, peldēšanās un ekskursijas. Sīkākai informācijai un reģistrācijas lapai skatīties www.sencumantojums.lv.

Skrivanek bērnu un jauniešu nometnes

Šajā vasarā tulkojumu un valodu apmācību centrs “Skrivanek Baltic” piedāvā četras diennakts nometņu programmas dažādām vecuma grupām: “Mazo princesīšu un bruņinieku salidojums 2010”, “Lieliskās vasaras brīvdienas kopā ar Vinniju Pūku un Sivēntiņu”, “Expedition” aktīvās atpūtas nometne un “Krēslas pasaulē” grāmatas Twilight faniem. Visas diennakts nometnes notiek Kandavas pagastā. Skrivanek nometnes izceļas ar uzsvaru uz angļu valodas pilnveidošanu, bet tas nebūt nenozīmē, ka visa nometne notiek angļu valodā. Drīzāk, tā ir iespēja bērnam ar vājākām latviešu valodas zināšanām gan iepazīties ar latviešu bērniem un valodu, gan tikt novērtētam par savām angļu valodas zināšanām. Lielākā daļa komunikācijas notiek latviešu valodā, un tikai pāris nodarbības dienā tiek veltītas angļu valodas apguvei. Skrivanek piedāvā arī divas dienas nometnes Rīgā, bet tajās ir daudz lielāks uzsvars uz angļu valodu.

Dalības maksas par diennakts nometnēm ir LVL 121-124 un tajās ir iekļautas visas izmaksas, nometnes programmas izpildei nepieciešamais aprīkojums un materiāli, ēdināšana, apdrošināšana un transports no Rīgas uz nometnes vietu un no tās atpakaļ uz Rīgu. Sīkāka informācija par nometnēm un pieteikšanās anketa pieejama mājas lapā www.bernunometnes.lv

3×3

3×3 nometnes ir domātas visiem vecumiem, ne tikai bērniem un jauniešiem. Visa ģimene var piedalīties nometnē, baudīt interesantas nodarbības, iemācīties daudz ko jaunu, iepazīt agrāk nezināmu Latvijas stūrīti un izveidot jaunas draudzības. Pieaugušie piedalās ievirzēs, kurās tie mācās rokdarbus vai amatus vai pārrunā politiku, literatūru, folkloru, vēsturi un citus tematus. Bērniem pa to laiku notiek savas nodarbības un izpriecas, kurās tie arī iegūst zināšanas par latviešu tradīcijām. Īpaši populāras ir bijušas “vilku mācības” vecākiem bērniem. Sīkākai informācijai skatīties www.3×3.lv zem “Jaunumi”. Šovasar Latvijā notiek divas 3×3 nometnes: Mālpilī (netālu no Siguldas) no 11. līdz 18. jūlijam, un Mazsalacā (Ziemeļlatvijā) no 25. jūlija līdz 1. augustam. Būs arī divas 3×3 nometnes ASV. Ārzemju dalībniekiem pieteikšanās uz 3×3 pie Arnolda Ruperta, liga3x3@iserv.net, +1 (616) 456-8023. Dalības maksa Latvijas nometnēm ir USD 250 no personas, bet ne vairāk kā USD 625 no kodolģimenes.

One thought on “Skolas un nometnes aicina pavadīt vasaru Latvijā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *