Skolā ‘Saulīte’ jaunais mācību gads ir sācies

Nīderlandes latviešu skola “Saulīte” septembrī atkal pulcēja bērnus, kuri vēlas satikties ar jauniem draugiem un mācīties latviešu valodu un kultūru, ziņo skolas vadītāja Kristīne Timma.

Pirmsskolas grupa šogad sāka mācīties alfabētu un jau iepazinās ar tā pirmajiem burtiņiem, mēģinot tos izlikt no zariņiem un skaļi izrunāt. Ar burta “Ā” izrunu gandrīz nevienam nebija nekādu problēmu. Sākumskolas grupa kopīgi izlasīja vienu no “Bērnu žūrijas” piedāvātajiem dzejoļu krājumiem Māras Cielēnas Trakulīte sandalīte. Tā kā skolas bērniem arī šogad ir iespēja piedalīties Valsts Kultūrkapitāla fonda organizētā “Bērnu žūrijas” konkursā, katrs tā eksperts uz mājam aizgāja ar savu izvēlēto grāmatu lasīšanai un vērtēšanai. Čaklākie lasītāji un viņu atbalstītāji pēc pirmās izvērtētās grāmatas saņems nozīmītes ar “Bērnu žūrijas” simboliku.

Šovasar divas no skolas “Saulīte” skolotājām apmeklēja Latviešu valodas apguves valsts aģentūras organizētos pedagogu tālākizglītības kursus “Latviešu valodas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide”. Tie notika Latvijā A.Pumpura Lielvārdes muzeja telpās. Kursos pavadītais laiks bija piesātināts ar jaunām idejām un deva lielu iedvesmu darboties tālāk. Skola izsaka pateicību šo kursu vadītājiem un organizētājiem, īpašs paldies Dainai Laganovskai.

Skola arī turpmāk tiksies katra mēneša trešajā svētdienā no plkst. 12:00-15:00: 18. oktobrī,  15. novembrī,  20. decembrī,  17. janvārī, 21. februārī,  21. martā, 18. aprīlī, 16. maijā un 20. jūnijā. Ja būs kādas izmaiņas skolas nodarbību laikos, par to tiks ziņots atsevišķi.

Pieteikšanās skolai pa e-pastu, kristine.timma@gmail.com.

Saulīte

Nīderlandes latviešu skola “Saulīte” septembrī atsāka mācību gadu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *