Sasniegusi sešu gadu vecumu, Spicīte dodas pasaulē

Tieši pirms sešiem gadiem aprīlī Latvijā iznāca pirmais žurnāla Spicīte numurs ar pieteikumu – palīgs burtot un skaitītprasmes apgūšanā. Tā atšķīrās no pārējiem žurnāliem ar to, ka žurnāla galvenā varone Spicīte kopā ar lasītājiem iejūtas visdažādākajās dzīves situācijās, mācās iepazīt Latvijas dabu, bet pats galvenais – dod iespēju ņemt rokā zīmuļus, šķēres un līmi un darboties tieši žurnāla lapaspusēs. Neatņemama žurnāla sastāvdaļa ir žurnāla Spicīte radošie un izzinošie konkursi, kuros parasti piedalās visa ģimene vai arī bērni kopā ar savām skolotājām pirmskolas izglītības iestādēs.

“Dienā, kad mūsu mājā reizi mēnesī ienāk Spicīte, vismaz uz pāris stundām iestājas klusums un miers, vien satraukta elpa un papīra skaņa pāršķirot kārtējo lapu”, tā žurnāla redaktorei raksta bērnu mammas. Savukārt pirmskolas iestāžu un sākumskolas pedagogi atzīst, ka Spicīte ir vērtīgs palīgs skolotāju darbā.

Īsi pirms žurnāla dzimšanas dienas ir piepildījies galvenās redaktores un radītājas Ināras Pomeres sapnis – Spicīte dodas pasaulē. Tas noticis pateicoties Dainai Grosai, vienai no mājas lapas Latvians Online dibinātājām un nenogurdināmai latviešu valodas atbalstītājai.

Daina Grosa par SPICĪTI saka tā: “Žurnāls Spicīte jau vairākus gadus ir devis prieku Latvijas pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Nodarbības un stāstiņi ir vienkārši un interesanti. Galvenais, te nemaisās Disneja varoni un te nav pasaules komerciālisma pieskaņas. Mīļi un latviski bērns kopā ar pieaugušo var darboties žurnāla lappusēs. Tāpēc arī radās ideja, ka šo jauko žurnālu vajadzētu padarīt pieejamu ne tikai bērniem Latvijā, bet visiem latviešu bērniem pasaulē. Ārpus Latvijas latviešu bērni mācās latviešu skoliņās un kāpēc gan lai viņiem nevarētu būt iespēja izaugt kopā ar Spicīti? Gan Latvijā, gan vēl jo vairāk ārpus tās, skolotājiem trūkst saistoša mācību palīgmateriāla, ko var izmantot stundās, īpaši bērniem ar vājākām valodas spējām. Tagad, ar iespēju Spicītes arhīva materiālus aplūkot un izdrukāt no interneta, dosim latviešu valodas skolotājiem plašajā pasaulē vēl vienu vērtīgu mācību resursu. Ceru, ka skolotāji to arī izmantos un ka bērniem patiks!”

Saite uz žurnāla Spicīte numuriem, kas parādās Latvians Online mājaslapā: latviansonline.com/library/spicite.

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *