Reģistrācija ‘Īkšķīšu’ nometnei sākas 1. martā

Pieteikšanās uz 2010. gada vasaras “Īkšķīšu” bērnu nometni sāksies plkst. 20os (8 p.m.) 1. martā caur Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes mājas lapu nydraudze.org/.

Nometnes rīkotāji pieņems 34 bērnus katrā no četriem nedēļas garuma posmiem. Vairāk informācija par cenām un naktsmājām atrodama draudzes mājas lapā.

Sākot no 1. marta mājas lapā var arī pieteikties uz lielo bērnu nometni Ņujorkas draudzes īpašumā Katskiļu kalnos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *