Re ko uzgāju garā gājienā

Ilze Ostrovska is a Latvia-born woman who has lived in Australia for 15 years. In Latvia she worked in the World Federation of Free Latvians office in Rīga and wrote about her experiences in a weekly column published by the newspaper Austrālijas Latvietis. In Australia, she works as an administrator and volunteer coordinator for the Latvian senior citizens' group Laima and also teaches in the Latvian school in Adelaide.

One thought on “Re ko uzgāju garā gājienā

  1. Šogad pirmo reizi svētku gājienu skatījos klātienē! =) Un tas tiešām ir labāk nekā to skatīties TV ekrānā!! Ļoti aizkustinoši un patīkami bija redzēt, ka arī latvieši no citām pasaules malām bija atbraukuši uz Latviju, lai kuplinātu dalībnieku rindas!! =) Paldies!! =)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *