Piedalieties eseju konkursā ‘Veltījums Oskaram Kalpakam’

Oskars Kalpaks ar saviem vīriem, kuru skaits sākotnēji bija tikai nedaudz vairāk kā divi simti, devās cīnīties par neatkarīgu Latviju, par savu valsti. Kalpaka bataljona sastāvs nebija liels, bet tie, kas tajā sapulcējās, bija uzticīgi brīvas Latvijas ideāliem līdz galam. Jau senie karotāji skandējuši : “Uz ežiņas galvu liku, sargāj’ savu tēvu zemi; labāk manu galvu ņēma, nekā manu tēvu zemi”. Šodienas Latvijā, kad neatkarība bijusi jau 20 gadu, Kalpaka gars daudzviet zudis. Ko, Tavuprāt, šobrīd darītu Oskars Kalpaks, ko pulcinātu savā bataljonā, kur ietu, kur vestu mūs un mūsu Latviju?

Eseju konkursā par Oskaru Kalpaku aicināti piedalīties jebkurš Latvijas skolēns, kā arī ārpus Latvijas dzīvojoši latviski runājoši skolēni. Konkurss notiek no 2009. gada 18. novembra līdz 2009. gada 24. decembrim, un tajā ir aicināti piedalīties 8.-12. klašu skolēni. Konkursu organizē Demokrātiski patriotiskā biedrība ar politiskās partijas Pilsoniskā Savienība atbalstu. Žūrijas priekšsēdētājs būs Ģirts Valdis Kristovskis, Pilsonīgās savienības priekšsēdētājs.

Darbi iesūtāmi gan pa pastu “Eseju konkursam” Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV – 1050, gan uz e-pastu esejakalpaks@inbox.lv. Darba apjoms ir 3-4 lpp., datorrakstā (burtu lielums 12, rindu atstarpe 1,5). Titullapā jānorāda vārds, uzvārds, skola, klase; pielikumā: mājas adrese, e-pasts, telefons, ka arī precīza skolas adrese.

Eseju vērtēšana būs kategorijās: darba orģinalitāte, emocionālais vēstījums un literārais sniegums. No katras mācību iestādes lūgums iesūtīt ne vairāk kā 6 darbus. Konkursa rezultāti tiks izziņoti 2010. gada 6. janvārī mājas lapā www.kalpaks.lv. Galvenās vietas ieguvēji balvā iegūs apmaksātu ceļojumu uz Eiropas Parlamentu Briselē, ko dāvā Eiropas Parlamenta deputātes Inese Vaidere un Sandra Kalniete.

Papildinformācija par konkursu pa tālruni +371 29817107 un mājas lapā www.kalpaks.lv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *