Pētījums aptaujā diasporas studentus, lūgums atbildēt līdz 5. martam

20.14 gada septembrī Latvijas Universitātē (LU) darbību uzsāka jauns pētniecības centrs, kurš nodarbojas ar diasporas un migrācijas izpētes jautājumiem. Centrs ir LU struktūrvienība. Pētījumu centra darbība ir balstīta uz inovāciju un starpdisciplināru sadarbību starp LU fakultātēm, Latvijas Republikas Arlietu ministriju un citām Latvijas un starptautiskām institūcijām, kā arī diasporas pētniekiem visā pasaulē. Centrs darbojas ar Arlietu ministrijas atbalstu.

Diasporas un migrācijas pētījumu centra jaunā un radošā pētniece Laura Bužinska ir uzsākusi ļoti interesantu un mērķtiecīgu pētījumu par diasporas studentiem. Pētījuma anketa ir pieejama šeit.

Laura pati nesen ir atgriezusies no studijām ārzemēs. Lūdzam veltīt aptuveni 10 minūtes sava laika, lai aizpildītu anonīmo anketu ar 22 jautājumiem, uz kuriem nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Galvenais ir studentu viedoklis un redzējums. Ja esat pilna laika studenti, vai esat beiguši mācības pēdējo 5 gadu laikā valstī ārpus Latvijas, šī anketa domāta Jums. Ja esi apmaiņas students (Erasmus u.c.) šo nepildiet, bet pārsūtiet kādam draugam, kurš studē vai ir studējis pilna laika programmā. Atbildes tiek sagaidītas līdz 5. martam.

Laura Bužinska ir ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Universitātē Āzijas studiju programmā un maģistra grādu izglītības zinātnē programmā Dažādības pedagoģiskie risinājumi. Latvijas Universitātes Diasporas Migrācijas Pētījumu Centra pētniece.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *