PBLA un LaPa Muzejs Dziesmu svētku tirdziņā

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laikā Vērmanes dārzā no 2. līdz 7. jūlijam notiks Dziesmu un deju svētku amatnieku tirdziņš. Tirdziņā arī būs kopīgs PBLA Izglītības padomes un Latvieši pasaulē Muzeja un pētniecības centra stends, kur abas organizācijas izdalīs informāciju par savas organizācijas darbību, kā arī tirgos PBLA IP izdotās mācību grāmatas.

PBLA mācību grāmatas ir dažādas –  ir darba burtnīcas, ar ko pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni var paši darboties, vai arī vecāku vai skolotāju uzraudzībā pildīt uzdevumus. Ir izdotas arī divas vieglās un saprotamās gramatikas darba burtnīcas, ko jau sekmīgi daudzās latviešu skolas ārzemēs izmanto savā iknedēļas skolas darbā un ir atzinušas par noderīgām. Pārdošanā arī būs “readers” – mazgrāmatiņas, ko bērni paši savā nodabā var lasīt un sekot līdzi stāsta ilustrācijām, ja teksts vēl šķiet mazliet par sarežģītu vai arī lasīt kopā ar vecākiem, vai skolotājiem.

Latvieši pasaulē muzejs un pētniecības centrs, savukārt, Dziesmu svētku laikā sāks jaunu projektu “Dziesma trimdā” un vāks materiālus par Dziesmu svētku kustību ārpus Latvijas. Muzeja darbinieki
Dziesmu svētku laikā vēlētos dzirdēt jebkura trimdas Dziesmu svētku dalībnieka atmiņas un stāstus un priecāsies tikties ar visiem, kas vēlas kavēties atmiņās, dalīties ar savu pieredzi vai pat priekšmetiem un materiāliem, kas saistās ar dziesmu svētku kustību ārzemēs.

Priecāsimies jūs satikt Dziesmu svētku tirdziņā Vērmanes dārzā no 2. līdz 7. jūlijam!

Daina Grosa
PBLA Izglītības padomes priekšsēde

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *