PBLA skolu video konkurss slēdzies, piedalies balsošanā!

image

Ņudžersijas latviešu skolas saime 2013. gadā. Foto: no NJ latviešu skolas video ieraksta.

PBLA septembrī izsludināja video konkursu “Mana latviešu skola” visām latviešu skolām, kas atrodas ārpus Latvijas. Izsludinātajā konkursā skolām kā skolas kopīgu projektu bija jāsagatavo video par savu latviešu skolu.

Video bija jāiekļauj īsu informāciju par savu skolu – cik ilgi tā pastāv, kur tā atrodas, cik bērnu to apmeklē, ar ko skola lepojas, kas skolai īpašs. Tad pārējais video ieraksta saturs ir bijis atstāts katras skolas pašas rīcībā – tas varētu būt emocionāls, smieklīgs, patriotisks, dokumentāls, māksliniecisks, vai dažādu stilu sajaukums. Video nedrīkstēja pārsniegt 3 minūtes. Visus video ierakstus PBLA bija jāiesniedz līdz 31. oktobrim.

Konkursa mērķis: Celt diasporas skolu lepnumu pašiem par savu skolu un tai pat laikā iepazīties ar citām skolām; uzzināt, cik liela ir diasporas bērnu saime.

Vērtēšana ir žūrijas rokās, kas darbus vērtēs pēc sekojošiem kritērijem:

1) radošums – gan tehniskā, gan vizuālā kvalitāte;

2) informācijas apjoms – uzziņas materiāls par skolu un tās vidi

Žūrija arī saskaitīs YouTube “Like” skaitu katram video ierakstam.

Konkursā piedalījās 16 skolas no visas pasaules – Dānijas, Zviedrijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Gruzijas, Vācijas, ASV, Austrālijas un Kanādas.

Tālāk varat iepazīties ar katras skolas video ierakstu. Varat arī katrs piedalīties balsošanā, izvēloties skolas ierakstu, kas jums vislabāk patīk, spiežot “Like” podziņu līdz 13. novembrim.

Konkursa uzvarētājus pasludināsim 14. novembrī un uzvarējušās skolas apbalvos skolas/kopienas valsts svētku sarīkojumā.

Ziemeļkalifornijas latviešu skola

Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu skola

Latviešu skola Hamiltonā, Kanādā

Līdsas jauniešu un bērnu skola “Pūcīte”

Bostonas latviešu skola

Bristoles latviešu bērnudārzs “Sauleszaķi”

Ņudžersijas latviešu skola

“Ave Sol” bērnu skola

Melburnas latviešu biedrības Daugavas skola

Štutgartes latviešu skola Vācijā

Kopenhāgenas latviešu skoliņa

Bonnas latviešu skoliņa Kamolītis

Stokholmas latviešu skola

Sidnejas latviešu skola

Mineapoles un Sv. Paulas Latviešu skola

Briseles sestdienas skoliņa

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

2 thoughts on “PBLA skolu video konkurss slēdzies, piedalies balsošanā!

  1. Paldies par jauko ieskatu latviešu skoliņu dzīvē visā pasaulē. Ceru, ka šis nebūs pirmais un pēdējais šāda veida video konkurss, bet gan kļūs par tradīciju, jo skoliņām ir svarīga reklāma un šādi tiek veidota saikne starp latviešu skolām pasaulē. Paldies video konkursa veidotājiem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *