PBLA skolotāju seminārs 2010. gada jūlijā Rīgā

2010. gada 12. un 13. jūlijs—ierakstiet šo datumu gada plānotājā! Šajās dienās Rīgā būs iespēja divas dienas pulcēties latviešu skolu skolotājiem, kas strādā latviešu skolās ārzemēs. Seminārs notiks tieši pēc Skolēnu dziesmu un deju svētkiem, kas notiks no 6. līdz 11. jūlijam.

2007. gada jūlijā notika skolotāju konference, ko rīkoja Latvijas valdības aģentūra LVAVA (Latviešu valodas apguves valsts aģentūra – tagad LVA) kopā ar PBLA. Konferencē skolotāji ļoti augsti novērtēja kopīgo situācijas iepazīšanu un pārrunāšanu kā arī iespējamu risinājumu un sadarbības meklēšanu, un skolotāji izteica lielu interesi par to, ka ik pa pāris gadiem varētu notikt līdzīga konference vai seminārs. Starplaikā ir notikuši divi LVAVA rīkoti diasporas skolotāju apmācību kursi, kurus apmeklējuši vairāki desmiti skolotāju no visas pasaules, un kuros jau pamati ielikti sadarbībai un domu un ideju izmaiņai.

2010. gada jūlija skolotāju seminārā iecerēts vairāk uzsvērt praktisko iemaņu apgūšanu un skolotāju domu izmaiņu. Lai gan semināra darba gaita vēl ir tapšanas stadijā, ir diezgan skaidrs, ka sekojošie un līdzīgi temati tiks iekļauti programmā:

Skolas struktūras izveidošana (priekšmetu izvēle, skolas “gaisotnes” un tēla izveidošana, vecāku līdzdalība, līmeņu nospraušana),
Vecāku un bērnu motivēšana,
Vecāku iesaistīšana mācību procesā,
Mācību vielas izvēle,
Mācību metodika,
Sadarbība ar Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministriju.

Seminārā mīļi gaidīti visi, kas darbojas latviskas izglītības laukā ārzemēs—gan mācot valodu, ģeografiju, vēsturi, folkloru, un citus priekšmetus, gan vadot bērnu dārzus, spēļu grupas, bērnu nometnes un citi!

Tuvāka informācija un pieteikšanās lapas sekos nākamajos mēnešos. Ja ir īpaši jautājumi vai ieteikumi, lūdzu rakstiet Dainai Grosai uz adresi daina.gross@latviansonline.com.

Daina Grosa
PBLA Izglītības padomes priekšsēdes vietniece sadarbībā ar Latviju

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *