PBLA publikācijas nedēļas nogales latviešu skolām

Lielā latviešu emigrācijas viļņa rezultātā latviešu nedēļas nogales skolas, kas atrodas ārpus Latvijas turpina pieaugt skaitā. Ja pirms pieciem gadiem Eiropā bija saujiņa latviešu skolu, tad 2013./2014. mācību gadu iesākot tādu jau ir apaļš 50.

Prieks dzirdēt, ka latvieši paši, dzīvojot katrs savā pasaules pusē, gatavi sarosīties un paši piestrādāt pie tā, lai viņu bērni un mazbērni regulāri satiekās ar saviem latviešu vienaudžiem un arī piestrādā pie savas latviešu valodas, lai tā neaizmirstas, ikdienu dzīvojot citas valodas vidē.

Lai mūsu bērniem, kas atrodas ārpus Latvijas – vai tas būtu nesenajā emigrācijā vai trešajai paaudzei trimdinieku, kas vēl arvien sīksti turās un cenšās savu valodu uzturēt – būtu daudzveidīga mācību viela, pēdējos pāris gados Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padome ir izdevusi vairākas darba burtnīcas un lasāmgrāmatiņas, ko bērni var izmantot nedēļas nogales skolu mācību stundās. Tikpat labi darba burtnīcas var arī izmantot mājās, vecākiem pašiem palīdzot saviem bērniem vingrināties valodu.

Mācību grāmatas “Roku rokā Latvijā”, “Vieglā un saprotamā latviešu valodas gramatika” un “Latviešu valoda 2” ir Rīgas starptautiskās skolas (International School of Riga) latviešu valodas skolotājas, Unas Auziņas, gara darbs. Auziņa, strādājot ikdienā ar bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, ir sapratusi, kā vislabāk viņiem “piekļūt” un ieinteresēt spert pirmos soļus latviešu valodas apgūšanā. Darba burtnīcas domātas bērniem no pirmsskolas vecuma līdz apmēram 5. klasei, jo “Latviešu valoda 2” jau ir domāta bērniem vecākās pamatskolas klasītēs.

Noderīgas mācību procesā ir mazās lasāmgrāmatas, kur bērni var lasīt vieglā valodā rakstītus tekstus – vienkāršus, bet saistošus stāstiņus par bērna ikdienu. Katru stāstiņu bērns varētu attiecināt uz sevi, jo lasāmgrāmatu tēmas ir universālas. “Mani sauc”, “Man patīk”, “Mana ģimene”, “Kur es dzīvoju”, “Mūsu māja”, “Laukos pie vecmāmiņas” – visas ir tēmas, ar kurām jebkurš bērns var identificēties. Līdz šim sērijā publicētas 16 lasāmgrāmatas, kopumā paredzēts izdot 32 grāmatas. Šogad tika izdotas 8 grāmatas un 2014. gadā PBLA paredz izdot nākamās 8 grāmatiņas šinī sērijā.

Visas mācību burtnīcas var Rīgā nopirkt PBLA pārstāvniecībā, Lāčplēša ielā 29/5, vispirms piezvanot Leldei uz 67282980 vai rakstot uz lelde@pbla.lv

Cenas darba burtnīcām ir 3 LVL par katru “Roku rokā Latvijā”, “Vieglā un saprotamā latviešu valodas gramatika” un “Latviešu valoda 2” darba burtnīcu bet tikai 1LVL par katru lasāmo grāmatiņu.

Ziemeļamerikā šos mācību materiālus var iegādāties ALA Apgādā, rakstot Dacei Copeland: dace.copeland@wmich.edu un Austrālijā no Dainas Grosas: epasts daina.gross@pbla.lv

image

Divas no 2013. gadā izdotajām PBLA lasāmgrāmatām.

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *