PBLA piedāvā jaunus mācību materiālus skolām visā pasaulē

Pēdējos trīs gados Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) ir publicējusi jaunus mācību materiālus, kas ārzemju latviešu skolotājiem lieti noderēs, mācot gan latviešu valodu, gan ģeogrāfiju, gan vēsturi.

Katra mācibu grāmata ir veidota gan kā informācijas avots, gan kā darba burtnīca, kur skolnieki paši var ierakstīt atbildes.

Latvijas vēstures mācību grāmatas sadalīta divās daļās – Latvijas seno laiku vēsture un jauno laiku vēsture. Mācību grāmatu teksts ir vienkāršā latviešu valodā, ar īsiem tulkojumiem angliski, kur teksts mazliet sarežģītāks. Mācību grāmatās ir arī jautājumi, un vieta atstata brīva, kur skolēniem atbildes ierakstīt.

Latvijas ģeogrāfijas mācību grāmatas arī sadalītas divās daļās – Latvijas saimnieciska ģeogrāfija un Latvijas fiziskā ģeogrāfija. Tekstā arī ar marķieri izceltas daļas, kuras ir svarīgākas un vēlams iegaumēt. Bildes ir vietām krāsainas, grāmatas atrodamas arī fotogrāfijas un dažāda veida grafiskie apzīmētāji, kas palīdz vieglāk izprast datus. Mācību grāmatas domātas berniem 5. līdz 8. klasu vecuma grupās pēc pašu izvēles. Gramatu autore ir Maija Laiviņa, kas ilgus gadus strādājusi latviešu skolā Ņūdžersijā.

2009. g. iznākusi jauna valodas darba burtnīca Roku rokā Latvijā. Autore ir Una Auziņa, skolotāja Ķīpsalas Internacionālajā skolā Rīgā. Grāmatā apkopoti materiāli, ko Auziņa jau gadu gaitā pati izgatavojusi, mācot ārzemniekiem latviešu valodu.

“Šo mācību līdzekli var izmantot gan skolotāji pirmsskolās un sākumskolās, gan vecāki, strādājot ar saviem bērniem mājās”, stāsta Auziņa. “Grāmata noderēs tiem bērniem, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda, un arī tiem, kuriem tā ir otrā valoda vai, kuri apgūst latviešu valodu kā svešvalodu. Grāmata paredzēta apmēram 6 līdz 8 gadus veciem bērniem, kuri, sekojot galveno varonu – Martas un Emīla – gaitām visā gada garumā, lasot, rakstot, zīmējot, līmējot un uzzinot daudz jauna, veidos interesantu albumu arī par sevi. Šī grāmata iepazīstina bērnus ar svarīgākajiem latviešu svētkiem, Latvijas ģeogrāfiju, dabu un vēsturi šim vecuma atbilstošā valodā”.

Mācību grāmatas var iegādāties no PBLA Izglītības padomes priekšsēdes Daces Copeland ASV (dace.copeland@wmich.edu) un tās maksā:

  • Latvijas vēstures mācību burtnīca, Pirmā daļa, USD 30 plus sūtīšanas izdevumi.
  • Latvijas vēstures mācību burtnīca, Otrā daļa, USD 30 plus sūtīšanas izdevumi.
  • Latvijas fiziskā ģeogrāfija, USD 20 sūtīšanas izdevumi.
  • Latvijas saimnieciskā ģeogrāfija, USD 15 plus sūtīšanas izdevumi.
  • Roku rokā Latvijā, USD 6 plus sūtīšanas izdevumi.

Roku rokā Latvijā var arī iegādāties Rīgā no PBLA Izglītības padomes priekšsēdes vietnieces sadarbībā ar Latviju Dainas Grosas, daina.gross@latviansonline.com. Cena ir LVL 3 plus sūtīšanas izdevumi.

Roku rokā Latvijā

Roku rokā Latvijā ir viena no vairākām mācību grāmatām, ko piedāvā Pasaules brīvo latviešu apvienība.

Andris Straumanis is a special correspondent for and a co-founder of Latvians Online. From 2000–2012 he was editor of the website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *