PBLA paziņo rezultātus konkursā ‘Mans pētījums par Latviju un latviešiem’

2010. gada janvārī Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padome izsludināja konkursu “Mans pētījums par Latviju un latviešiem” skolēniem ārpus Latvijas no 6-18 gadu vecuma. Konkurss tagad beidzies un uzvarētāji katrā vecuma grupā zināmi, ziņo Dace Copeland, Izglītības padomes priekšsēde un konkursa vadītāja.

Konkurss noritēja divos klašu grupējumos: jaunākām klasēm no sagatavošanas klases līdz 8. klasei (6 – 14 g.v.) un vidusskolas klasēm (15 – 18 g.v.).  Jaunāko klašu grupa tika sadalīta trīs apakšdaļās un temati par kuŗiem izstrādāt darbu attiecīgi piemēroti katrai vecuma apakšdaļai. Apbalvojumu guva katras vecuma grupas labākā darba autors. Jaunāko skolēnu grupā piedalījās 54 dalībnieki no četriem kontinentiem un 11 dažādām skolām: Adelaides latviešu skolas (Austrālija), Anglijas, Bostonas latviešu skolas (ASV), Briseles Eiropas skolas, Indianāpoles latviešu skolas (ASV), Kalamazū latviešu skolas (ASV), Kanādas, Melburnas latviešu pamatskolas (Austrālija), Milvoku latviešu skolas (ASV), Mineāpoles latviešu skolas (ASV) un Ņudžersijas latviešu skolas (ASV). Vecāko skolēnu grupā neviens nepiedalījās.

Jaunākie dalībnieki varēja izvēlēties atbildēt uz dažādiem jautājumiem savā vecuma grupā: Kas ir Dziesmu svētki vai Dziedāšanas svētki vai Kultūras dienas; Kādi senie latviešu raksti man patīk un ko tie simbolizē, Kādi latviešu svētki man patīk; Gadalaiki Latvijā; Kādi ziedi/koki/zivis/dzīvnieki atrodami Latvijā; Kādi ir Latvijas simboli un ko tie katrs nozīmē; Par ko es varu būt lepns, jo esmu latvietis; Kādi sporti Latvijā populāri; Kādi ēdieni Latvijā iecienīti; Kas ir Baltijas ceļš; Apraksts par vienu senlatviešu pili; Apraksts un salīdzinājums par visiem Atmodas laikiem, kas saistīti ar Latviju.

6 g.v. grupā piedalījās divi skolēni. Uzvarētāja bija Laura Legzdiņa no Kanādas ar darbu “Dziesmu svētki Amerikā un Kanādā”.

7 g.v. grupā dalībnieku nebija.

8 g.v. grupā piedalījās viena skolniece, Nadīna Sedē, no Briseles Eiropas skolas un rakstīja par futbolu.

9 g.v. grupā piedalījās 11 skolēni. Uzvarētājs bija Kyle Byron no Ņudžersijas latviešu skolas ASV ar savu darbu par lakstīgalu.

10 g.v. grupā piedalījās 6 skolēni. Uzvarētāja bija Marlēna Ramane no Mineāpoles latviešu skolas ASV ar savu darbu par Baltijas ceļu.

11 g.v. grupā piedalījās 15 skolēni. Uzvarētājs bija Zigurds Beķeris no Mineāpoles latviešu skolas ASV ar savu darbu par Latvijas zivīm.

12 g.v. grupā piedalījās 6 skolēni. Uzvarētāja bija Laura Viksniņa no Mineāpoles latviešu skolas ASV ar savu darbu par Dziesmu svētkiem.

13 g.v. grupā piedalījās 7 skolēni. Uzvarētājs bija Āris Putenis no Ņudžersijas latviešu skolas ASV ar savu darbu par senlatviešu pili.

14 g.v. grupā piedalījās 6 skolēni. Uzvarētāja bija Ilze Vizule no Kalamazū latviešu skolas ASV ar savu darbu par Baltijas ceļu.

Katrs konkursa savas vecuma grupas uzvarētājs varēs izvēlēties latviešu grāmatas, mūziku vai filmas USD 100 vērtībā.

Konkursa darbi bija veikti dažādos formatos. Visiem darbiem bija jāpienāk konkursa vadītājai pa e-pastu. Bija rakstu darbi domrakstu veidā ar bildēm, bija prezentācijas veida darbi, lietojot “Microsoft PowerPoint” programmu, bija plakāti un bija filma! Izvēlētie temati, bez minētiem, bija dažādi: par maziem ērgļiem, brūnais lācis, es lepojos ar savu omiņu, biatlons, lielā zīlīte, latviešu ēdieni, eirāzijas lūsis, Latvijas hokeja zelta mirkļi, sports Latvijā: basketbols, hokejs, futenis, ziemas olimpiskās spēles, mūsu mīļā Latvija, kāpēc esmu lepns latvietis uc.

Darbus vērtēja četras ilggadīgas izglītības darbinieces, kas darbojas ārzemju latviešu izglītības laukā: Anita Bataraga (ASV), Daina Grosa (Latvija), Ingrīda Veidnere (Austrālija) un Lauma Vlasova (Krievija). Darbus vērtējumā bieži atšķīra punkta desmitā daļa vai pat simdaļa, tādēļ vērtēšanas komisijai bija grūts darbs.

Copeland pateicās visiem skolēniem, kas piedalījās PBLA rīkotā konkursā, un visiem skolotājiem, skolu pārziņiem un vecākiem, kas to piedalīšanos veicināja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *