PBLA izludina videokonkursu latviešu diasporas skolām

image

Ārpus Latvijas dažādās valstīs un pilsētās regulāri tiekas aptuveni 100 latviešu nedēļas nogales skolu visās pasaules malās. Lielākai daļai nodarbības notiek sestdienās vai svētdienās, vai nu katru nedēļu, reizi divās nedēļās vai reizi mēnesī. Šajās skolās bērni apgūst latviešu valodu, folkloru, dziedāšanu, tautas dejas, dažkārt arī Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, ticības mācību un tēvzemes mācību.

Visvairāk skolu pašlaik ir Eiropā, kur atrodas 50 latviešu nedēļas nogales skolas. ASV un Kanādā darbojas pavisam 25 skolas, bet Austrālijā ir astoņas skolas. Septiņās vietās Krievijā – gan lielpilsētās, gan dažās vietās Sibīrijā arī notiek latviešu valodas apmācības un folkloras apguve.

Pēdējos sešus gadus vairākās vietās Latvijā nedēļas nogaļu skolotājiem ir bijusi iespēja satikties un iepazīties PBLA un Latviešu valodas aģentūras pamīšus rīkotajos skolotāju kursos un konferencēs. Informācijas apmaiņa ir bijusi ļoti vērtīga. Ir vērts šo kopības sajūtu mēģināt iedzīvināt arī bērnos, un tāpēc tiek organizēts videokonkurss.

Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padome (PBLA IP) izsludina videokonkursu latviešu skolām ārpus Latvijas. Diasporas skolas tiek aicinātas sagatavot kopīgu skolas videoprojektu, izveidojot filmu par savu latviešu skolu. Video jāiekļauj īsa informācija par skolu – cik ilgi tā pastāv, kur tā atrodas, cik bērnu to apmeklē, ar ko skola lepojas, kas tai ir īpašs. Pārējais videoieraksta saturs ir pašu skolēnu rīcībā – tas varētu būt emocionāls, smieklīgs, patriotisks, dokumentāls, māksliniecisks vai dažādu stilu sajaukums. Konkursa mērķis ir uzzināt, cik liela ir diasporas bērnu saime, un celt diasporas skolu lepnumu par savu skolu, vienlaikus iepazīstoties ar citām skolām.

Katra video garums nepārsniegs trīs minūtes. Videoieraksti jāievieto YouTube līdz 31. oktobrim un jāpaziņo PBLA IP. Saites uz videomateriāliem tiks apkopotas vienuviet, lai sniegtu iespēju žūrijai, dalībniekiem un citiem sabiedrības interesentiem iepazīties ar šiem materiāliem. Žūrijas nominēto balvu ieguvējus paziņos 18. novembrī.

Tuvāku informāciju sniedz Daina Grosa: daina@gross.id.lv

image

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *