PBLA Izglītības padomes pārstāves apmeklē Norvēģijas tālmācības skolu

Pēdējos gados latviešu diasporā aktuāls kļuvis jautājums par iespēju apgūt latvietības uzturēšanai aktuālus mācību priekšmetus attālināti. Tāpēc PBLA Izglītības padome pašlaik aktīvi pētī citu valstu tālmācības pieredzi un risinājumus. Norvēģijas skola Globalskolen attālināti nodrošina norvēģu valodas, sociālo zinību un reliģijas mācību saturu norvēģu bērniem visā pasaulē. Projekts sekmīgi darbojas jau 17 gadus, aktīvi sekojot jaunākajām tehnoloģiju attīstības tendencēm un nodrošinot Norvēģijas publiskajās skolās apgūstamo mācību saturu norvēģu diasporas bērniem un jauniešiem vecumā no sešiem līdz astoņpadsmit gadiem, bieži to attiecīgi pielāgojot konkrētā skolēna vajadzībām.

Labi strukturētās, lietotāju augsti vērtētās un Norvēģijas valsts atbalstītās programmas pieredze un atrastie risinājumi ir labs paraugs, no kura iedvesmoties un mācīties, veidojot latviešu diasporai piemērotu tālmācības programmas saturu. Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas atbildīgās amatpersonas ir apstiprinājušas, ka darbs pie šādas programmas tiks sākts drīzumā. Gūtās atziņas PBLA Izglītības padome ņems vērā, piedāvājot risinājumus un ieteikumus Latvijas izglītības institūcijām, kas atbildīgas par attālināti pieejama mācību satura izveidi latviešiem pasaulē.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *