PBLA Izglītības padome izsludina konkursu par Latviju un latviešiem pasaulē

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padome izsludina konkursu ārpus Latvijas dzīvojošiem skolēniem no 6 līdz 18 g.v. Tēmats ir “Mans pētījums par Latviju un latviešiem pasaulē”.

To var piemērot katrai vecuma grupai. Piemēram, jaunākie skolēni var izveidot projektu par dziesmu svētku tradīcijām ārpus Latvijas, latviešu svētkiem, gadalaikiem, senlatviešu pilīm, Atmodas laiku, utt. Vecākie bērni izvēlas vienu pirmā Latvijas brīvvalsts laika sasniegumu ar ko Latvija var lepoties pasaule. Skolēnam jāizveido afiša, žurnāls, Microsoft PowerPoint prezentācija, vai cita formāta pārskatāma viela, ko var ieskenēt datorā, nofotografēt vai viegli pa e-pastu pārsūtīt.

6-14 g.v. skolēniem darbi jāiesniedz līdz 15. maijam, 15-18 g.v. skolēniem līdz 15. augustam. Katrs bērns saņem atzinības rakstu par piedalīšanos konkursā, un viens skolēns katrā vecuma grupā saņems godalgu.

Sīkākai informācijai lūdzam sazināties ar PBLA Izglītības padomes priekšsēdi Daci Copeland, dace.copeland@wmich.edu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *