PBLA izdod jaunu gramatikas darba burtnīcu

Šovasar iznākusi jauna mācību grāmata, ko izdevusi Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA). Darba burtnīcu, ar nosaukumu Vieglā un saprotamā latviešu valodas gramatika, sarakstījusi Una Auziņa, skolotāja Ķīpsalas Internacionālajā skolā Rīgā. Darba burtnīca, kas ir domāta 1.-4. klašu skolēnu apmācībai, ir otrā divu darba burtnīcu sērijā.

2009. gadā ar PBLA atbalstu, klajā nāca darba burtnīca Roku rokā Latvijā, kura domāta jaunāko klašu skolēniem kā izpildāma burtnīca, kas domāta latviešu valodas mācībām. Jaunā gramatikas darba burtnīca domāts kā papildinājums pagājušā gada publikācijai – abas burtnīcas skolotājs var izmantot vienlaikus – gan mācot valodu pa tematiem, tai pat laikā pieskaroties vienkāršiem gramatikas jēdzieniem. Darba burtnīcā bērnam tiek iemācīti gramatikas pamatprincipi – alfabēts, skaņas – divskaņi, līdzskaņi, zilbes, vārdšķiras un teikumi. Katrā sadaļā ir bērniem interesanti un aizraujoši uzdevumi. Šādā veidā bērns pat nemanot var iemācīties latviešu gramatiku.

Gramatikas darba burtnīcas ievadvārdos Auziņa skaidro, kā grāmata veidota un kā ar to strādāt:

“Šajā latviešu valodas grāmatā ietvertas gramatikas tēmas, kas jāapgūst Latvijas vispārizglītojošo skolu 1.-3. klasē. Katra valodas tēma sākas ar bērnam saprotamu apgūstamā gramatikas materiāla izskaidrojumu ierāmētā lodziņā. Pēc tam seko uzdevumi, kuros bērns apgūst jauno tēmu. Tēmas noslēgumā ir parbaudes darbs, kurā var pārliecināties, cik labi bērns to ir izpratis. Vairāki uzdevumi grāmatā ir jāveic kopā ar vecākiem, skolotājiem vai citiem pieaugušajiem. Bērnam ir svarīgi iemācīties, kā meklēt, apkopot un izmantot iegūto informāciju. Grāmatas uzbūve ļauj katram bērnam strādāt savā tempā un patstāvīgi, jo uzdevuma norādījumi ir viegli uztverami, tie atkārtojas”.

Gramatikas darba burtnīcu var iegādāties PBLA birojā, Lāčplēša ielā 29 – 5 Rīga, rakstot e-pastu Leldei Liepai-Liepiņai uz lelde.birkava@pbla.lv. Iegādājoties uz vietas, darba burtnīca maksā Ls 3. Ārpus Latvijas, rakstiet e-pastu Dacei Copeland uz dace.copeland@wmich.edu. Cena tad būs Ls 3 (USD 6) plus sūtīšanas izdevumi.

Pēdējos pāris gados PBLA publicējusi arī citas mācību grāmatas.

Description of image

Jauna PBLA publikācija – Vieglā un saprotamā latviešu valodas gramatika.

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *