PBLA dāvā mācību grāmatas skolām ārpus Latvijas

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) pēdējos pāris gados ir mērķtiecīgi veidojusi mācību vielu, kas attiecas uz tās mērķauditoriju – latviešu bērniem, kas dzīvo ārpus Latvijas.

Tā kā pēdējos 10 gados lielā emigrācijas viļņa rezultātā daudz latviešu bērnu pašlaik atrodas ārpus Latvijas un apmeklē latviešu skolas, kas izveidojušās vietējos rajonos – galvenokārt lielākajās pilsētās gan kontinentālajā Eiropā, gan Lielbritānijā un Īrijā – PBLA apzinās, ka šiem bērniem, kā arī trimdinieku jaunākajai paaudzei vajag mazliet citādāku mācību vielu, kā skolās Latvijā.

Tāpēc, sadarbojoties ar Unu Auziņu, latviešu valodas skolotāju Rīgas Starpautiskajā skolā Ķīpsalā, uzrakstītas un izdotas darba burtnīcas un lasīšanas “mazgrāmatiņas” (readers), ko var izmantot mācot bērniem no 1. līdz 6. klasei latviešu valodu. Una Auziņa ikdienā mācot citu tautību bērniem latviešu valodu ir saskārusies ar to, ka bērniem jāmāca lietas, kas latviešiem varbūt šķiet pašsaprotamas – burtu skaņas; to, ka lietvārdi dalās dzimtēs; teikuma struktūru latviešu valodā –  īsumā – valodu jāmāca elementārā līmenī, bet tai pašā laikā jāpataisa mācības saistošas un pievilcīgas.

Darba burtnīcas veidotas vienkāršā valodā – padomājot par bērniem, kas ikdienā latviešu valodu nedzird visapkārt. Ģimenē, iespējams, valodu dzird mutiski, bet rakstītais bērnam nav bijis iekalts no bērna kājas ikdienā, skolas solā sēžot. Tā arī, iespējams, ka bērns ļoti labi saprot, un runā latviski, bet rakstītais “klibo” un vārda galotnes ir neskaidras un tiek tikai minētas.

PBLA apzinās, ka katra latviešu skola ārpus Latvijas ir svarīga un tāpēc 2013. gadā sistemātiski mēģina, izmantojot gan Ārlietu ministrijas starpniecību, kā arī caur viesmākslinieku “laipnu roku”, nogādāt visjaunākās darba burtnīcas skolās visā pasaulē.

Nupat šī gada sākumā iznākusi otrā grāmata Vieglās gramatikas sērijā: Latviešu valoda: 2. grāmata. Darba burtnīca domāta bērniem no 4. līdz 6. klasei. Temati darba burtnīcā sekojoši: dažādi saziņas līdzekļi, skaņas un burti, patskaņi, līdzskaņi, divskaņi, vārdu sastāvs un vārdu darināšana, teikumi, uzrunas. Jaunās darba burtnīcas jau uzdāvinātas gan 30 skolām Īrijā un Lielbritānijā,  gan Vīnes, Cīrihes, Ženēvas, Bonnas, Luksemburgas, Briseles un Minsteres latviešu skolām, kā arī latviešu skolām Austrālijā un nākamajās nedēļās arī ASV un Kanādas skolas tiks pie brīveksemplāra ALA organizētajā skolotāju konferencē.

Pārējām latviešu skolām Eiropā būs iespēja tikt pie viena bezmaksas eksemplāra Latviešu valodas aģentūras rīkotajos diasporas skolotāju kursos, kas notiks šī gada jūlijā Rīgā.

Papildus eksemplārus var iegādāties PBLA birojā Rīgā. Maksa par katru darba burtnīcu – 3 LVL.

Iespējams PBLA birojā arī iegādāties PBLA jau iepriekš izdotās darba burtnīcas: Vieglā un saprotamā latviešu valodas gramatika – 3 LVL, Roku rokā Latvijā – grāmata lasīšanai un rakstīšanai – 3 LVL, 8 dažādas viegli lasāmas mazgrāmatiņas (readers) – 1 LVL katra.

PBLA biroja adrese ir Lāčplēša iela 29-5 Rīga, tel. nr. 67282980 un epasts: lelde@pbla.lv

Auzina2.pdf

Jaunā gramatikas darba burtnīca – 2. gramatikas burtnīcu sērijā

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *