PBLA aicina uz tās 60. gadskārtai veltītu konferenci

Atzīmējot Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) 60. darbības gadskārtu, šī gada 5.oktobrī Rīgā PBLA gadskārtējās valdes sēdes ietvaros Mazās Ģildes telpās norisināsies konference, kuras mērķis būs atskatīties uz PBLA ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā un Latvijas attīstībā atjaunotās neatkarības periodā, kā arī ieskicēt PBLA lomu un galvenos darbības virzienus nākotnē.  

Atskatoties un izvērtējot PBLA darbu, šī gada pavasarī sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS pēc PBLA pasūtījuma veica Latvijas iedzīvotāju sabiedriskās domas aptauju, kuras mērķis bija noskaidrot, pirmkārt, Latvijas sabiedrības informētību par PBLA darbu un, otrkārt, Latvijas iedzīvotāju vērtējumu par PBLA ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, tās drošības stiprināšanā un izaugsmes veicināšanā.

Saskaņā ar SKDS veikto pētījumu kopumā 13% no 1005 respondentu reprezentatīvās izlases norādīja, ka viņiem ir priekšstats, kas ir PBLA un ar ko tā nodarbojas. Starp šiem respondentiem 0.2% atbildēja, ka labi pārzina PBLA darbu, 2% – ka viņiem ir diezgan labs priekšstats, bet 11% – ka viņiem ir aptuvens priekšstats par šo organizāciju. Trešdaļa (33%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzīmēja, ka ir dzirdējuši organizācijas nosaukumu, bet piebilda, ka neko daudz vairāk nezina par šīs organizācijas darbību. Aptuveni puse (52%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzina, ka nekad nav dzirdējuši par PBLA.

Kā to liecina SKDS pētījums, biežāk nekā caurmērā to, ka viņiem ir priekšstats par PBLA, norādīja respondenti, kuriem ir 45 gadi un vairāk, aptaujātie ar augstāko izglītību, pētījuma dalībnieki, kuru galvenā sarunvaloda ģimenē ir latviešu, publiskajā sektorā nodarbinātie, aptaujas dalībnieki ar vidēji augstiem ienākumiem, kā arī Rīgas un Vidzemes iedzīvotāji.

Lai veicinātu sabiedrības informētību par PBLA un trimdas latviešu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā un tās izaugsmes stiprināšanā, šī gada 5. oktobrī PBLA sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju rīkotā konferencē aicināti referēt kā vēstures pētnieki Andrejs Plakans, Ainārs Lerhis un Kristīne Beķere, tā PBLA aktīvākie spēlētāji, kuru vadībā PBLA īstenoja dažnedažādas kampaņas Latvijas atbalstam. Starp uzaicinātiem runātājiem minami PBLA kādreizējie priekšsēži Uldis Grava, Oļģerts Pavlovskis un Vaira Paegle, kuri atradās PBLA vadībā attiecīgi pagājušā gadsimta septiņdesmitajos, astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados. Atmodas laika sadarbības aizkulisēs starp Latvijas Tautas fronti un PBLA ieskatu sniegs atmodas laika līderis, Latvijas Tautas Frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns.

Neatņemama, bet bieži nenovērtēta atbalsta loma cīņā par Latvijas neatkarības atjaunošanu bija 1973. gadā ASV dibinātajam Latvijas Brīvības fondam, kura darbības apskats iekļauts konferences programmā. Par PBLA lomu Latvijas drošības stiprināšanā, atskatoties uz PBLA izvērsto kampaņu par labu Latvijas uzņemšanai NATO, konferencē referēs PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, kurš uzskatāms par vienu no aktīvākajiem NATO kampaņas virzītājiem. Savukārt PBLA darbības novērtējumu Latvijas sabiedrības skatījumā iztirzās SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš, balstoties uz šī gada pavasarī veiktās Latvijas iedzīvotāju sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem.

Interesenti aicināti pieteikties dalībai konferencē, rakstot uz PBLA e-pasta adresi.

Ilze Garoza is a diaspora researcher. She has a Master's degree in Education Leadership and Administration from the University of Minnesota. She has received scholarships from the American Latvian Association and the Association for the Advancement of Baltic Studies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *