Okupācijas muzeja pastāvēšanu nosauc par īslaicīgu politisku ambīciju

Pirms pāris dienām starptautiskā modernās arhitektūras interneta vietnē www.docomomo.com ir ievietots raksts, kurā Latvijas Okupācijas muzeja ēkas paplašināšanas projekts t.i. muzeja attīstība, ir nosaukta par “īslaicīgu politisko ambīciju”. Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (OMB) paziņo, ka Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Latviešu strēlnieku laukumā paplašinājums ir vitāli nepieciešams muzeja eksistencei.

Šā gada maijā Rīgas pilsētas būvvaldē tika iesniegts muzeja ēkas Latviešu strēlnieku laukumā rekonstrukcijas tehniskais projekts būvatļaujas saņemšanai. Tas veidots uz arhitekta Gunāra Birkerta ēkas rekonstrukcijas 2008. gadā apstiprinātā skiču projekta. Pašlaik saņemta atbilde, ka projekta izskatīšana atlikta līdz septembrim un pieprasīti vēl papildus dokumenti, atzinumi un saskaņojumi.

OMB uzskata, ka būvprojekta vērtēšanu ir ietekmējusi Latvijas mērogā pazīstamu arhitektu personiskie uzskati un centieni projektu apturēt. Tie pausti ne vien Latvijas sabiedrībā, bet arī izplatīti ārzemēs. Piemēram, modernisma arhitektūras organizācijas vietnē www.docomomo.com ir ievietots vienpusējs Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas apraksts un aicinājums parakstīt petīciju pret muzeja piebūvi.

Dažu, lai gan Latvijas mērogā atzītu, arhitektu viedoklis, ka ēkas piebūve nav pieļaujama galu galā nonāk pretrunās. Vieni, kā Jānis Krastiņš, uzstāj, ka esošajai ēkai jāpiebūvē cita veida ēka, un ka vispārīgi Latviešu strēlnieku laukums jāapbūvē tā, lai atgādinātu pirms kara un kara laikā nopostīto apbūvi. Savukārt citi, kā Andis Sīlis, pauž, ka ēkai nedrīkst piebūvēt neko. Viedokļu atšķirība vedina domāt, ka galvenais protestētāju nolūks ir tikai izjaukt Okupācijas muzeja projektu.

Vēstuli par Okupācijas muzeja rekonstrukcijas apturēšanu parakstījuši Zaiga Gaile, Ausma Skujiņa, Jānis Krastiņš, Pēteris Blūms, Andis Sīlis, Ieva Zībārte, Uldis Lukaševics, Reinis Liepiņš, Mārtiņš Pīlēns, Mārtiņš Jaunromāns, Sintija Vaivade, Brigita Bula, Vents Vīnbergs, Māra Ābele, Andra Šmite, Miķelis Putrāms, Arnita Melzoba, Kārlis Melzobs, Pēteris Bajārs, Rihards Funts. Muzejam atliek vienīgi cerēt, ka valsts un Rīgas pilsētas ievēros tiesiskās paļāvības principu un ļaus projektu īstenot pēc iespējas drīz.

OMB ir neliela nevalstiska organizācija ar sabiedriskā labuma statusu. Tā pārvalda un nodrošina Latvijas Okupācijas muzeja darbību. Latvijas Okupācijas muzejs ir viens no populārākajiem muzejiem Rīgā. Lielāko daļu apmeklētāju veido ārvalstu viesi, bet otrā lielākā apmeklētāju grupa ir Latvijas skolēni un skolotāji. Muzejs ir iekļauts arī valsts augsto viesu vizīšu protokolā.

Latvijas Okupācijas muzejs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *