Mūžībā aizgājis ķīmiķis un sabiedriskais darbinieks Jānis Robiņš

2013. gada 14. decembrī Minesotas pavalstī, ASV 88 gadu vecumā mūžībā aizgājis panākumiem bagātais ķīmiķis Jānis Robiņš.

Robiņš Latvijas Institūta izdotajās publikācijās Latvia’s Famous People un Bookmark Latvia izcelts kā viens no latviešiem, kas guvis ievērojamus panākumus pasaulē.

Viens no Robiņa starptautiski lielākajiem panākumiem ir pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados radītā metāla liešanas tehnoloģija, kas mūsdienās ļoti plaši tiek pielietota metālapstrādē visā pasaulē. Šo metāla liešanas tehnoloģiju autodetaļu ražošanā pirmais pielietoja uzņēmums Daimler-Benz, bet John Deere sāka to izmantot masveida ražošanā.

Jānis Robiņš dzimis Rīgā 1925.gada 3.augustā, 1944. gadā devies bēgļu gaitās uz Vāciju, bet 1949.gadā pārcēlies uz dzīvi ASV. Kopš ķīmijas doktora grāda iegūšanas 1957.gadā Vašingtonas Universitātē Sietlā, Robiņš ar ģimeni bija apmeties Seintpaulā, Minesotas pavalstī. Tur viņš ilgus gadus strādājis par vecāko zinātnieku koncernā 3M un uzņēmumā Ashland Chemical Co, bet pēc pensionēšanās 1990.gadā izveidojis pats savu uzņēmumu Catalytic Crosslink Inc.

“Uzņēmīgs, mērķtiecīgs un enerģisks Latvijas patriots, kurš mīlēja savu dzimteni,” šie ir vārdi, kā pazinēji raksturo Jāni Robiņu, kurš kopš astoņdesmito gadu sākuma regulāri viesojies Latvijā un centies atbalstīt gan Latvijas zinātni, gan studentus, gan sportistus. Robiņa laikabiedri atminas, ka viņam allaž paticis iesākt un darīt lietas, ko neviens cits nav uzņēmies. “Pētnieka darbā vienmēr jāskatās un jāiet tajā virzienā, kur neviens nav gājis vai, kur kāds jau ir gājis, bet nav to lietu izdarījis līdz galam. Kādreiz ir tā, ka mazliet atšķirīgā veidā mēģinot darīt to, ko kāds jau reiz ir darījis, izdodas atklāt kaut ko jaunu,” savus profesionālos panākumus savulaik skaidroja Jānis Robiņš. Līdzīgi viņš darbojies arī sabiedriskā laukā – iesākot lietas, par kuru iespējamību citi šaubījušies. Tā viņš savulaik panāca Latvijas volejbola vienības iestāšanos Amerikas volejbola apvienībā, pirmo latviešu globālo meistarsacīkšu rīkošanu Garezerā, Mičiganas pavalstī, un nodrošinājis Latviešu Evanģēliski Luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) iestāšanos ASV Luterāņu padomē.

Savas profesionālās darbības laikā Jānis Robiņš pasniedzis lekcijas vispārējā un analītiskajā ķīmijā Makalestera koledžā Seintpolā un uzstājies kā vieslektors Rīgas Tehniskajā universitātē. Robiņš ir ieguvis 27 patentus ASV. Par viņa sasniegumiem zinātniskajā laukā 1995.gadā Latvijas Zinātņu akadēmija Jānim Robiņam piešķīra goda doktora grādu, savukārt 2005.gadā Latvijas valdība viņam piešķīra IV pakāpes Trīszvaigžņu ordeni.

Papildus ievērojamiem panākumiem savā profesijā, Jānis Robiņš devis nozīmīgu pienesumu Amerikas latviešu kultūras, sporta un reliģiskajā dzīvē. Ilgus gadus Robiņš vadījis Latviešu apvienību Minesotā un Minesotas latviešu sporta klubu STARTS, bijis Mineapoles un Seintpaulas Latviešu Ev. Luteriskās draudzes un vēlāk Latviešu Ev. Lut. Kristus draudzes priekšnieks, kasieris, sekretārs un latviešu svētdienas skolas vadītājs. Tāpat viņš bijis Latviešu ev. Lut. Baznīcas Amerikā (LELBA) viceprezidents, vadījis Amerikas latviešu apvienības Sporta nozari un Latviešu Sporta padomi ārzemēs, kā arī vadījis koorporācijas PATRIA globālo vienību. Savulaik Robiņš jokojis, ka neesot bijis iesaistīts vienīgi Baznīcas dāmu komitejas darbībā. Agrā jaunībā atklājis savu lielo mīlestību pret volejbolu, Robiņš ar šo sportu nodarbojās līdz sirmam vecumam, tāpat viņš ilgus gadus atbalstījis Latvijas sportistus un olimpiešus gan šajā, gan citos sporta veidos. 1951. gadā noslēgtajā laulībā ar Brigitu Jānis Robiņš izaudzinājis četras talantīgas meitas. Savu piekto atvasi – dēlu Māri – ģimene zaudējusi, kad dēlam bija tikai pieci gadi.

Dr. Jāņa Robiņa izvadīšana notiks Mineapolē, Minesotas pavalstī (ASV) 2013. gada 23. decembrī.

One thought on “Mūžībā aizgājis ķīmiķis un sabiedriskais darbinieks Jānis Robiņš

  1. Man ir loti zel dzirdet ka Janis Robins ir miris un izsaku vissdzilako lidzjutibu visai vina gimenei. Man bija reti bet patikama satiksanu ar Robina kungu, gan Draudzu Dienas ta Amerika un Kanada un dazkart Garezera. Vins bija loti viesmiligs cilveks un vina smaids visus vienmer iepriecinaja. Par vina dienas darbiem neko nezinaju, tikai ka vins bija nopietns baznicas cilveks, darbigs sava baznicas darba un garidznieks ar kuru bija prieks sad un tad parrunat. Man ir loti zel ka vel viens vienreizejs Latvietis atrodas Vinsaule.Vieglas smiltis!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *