LVA rīko skolotāju tikšanos Rīgā

Latviešu valodas aģentūra (LVA) 8. jūlijā plkst. 10.00 Lāčplēšu ielā 35 aicina uz ārpus Latvijas strādājošo latviešu skolotāju tikšanos.

Aģentūra ziņo, ka Ārlietu ministrija ir uzsākusi darbu pie stratēģiskā plāna izstrādes par sadarbību ar tautiešiem ārzemēs. LVA arī piedalās šajā darba grupā un ir iesniegusi priekšlikumus atbalstam latviešu skolām un latviskai izglītībai ārzemēs. Aģentūra aicina latviešu skolu skolotājus, kuri strādā ārpus Latvijas, apspriest šos ieteikumus, papildināt vai precizēt tos, jo pieredze ir apstiprinājusi domu, ka iecerēto daudz veiksmīgāk iespējams panākt, ja apvienojam spēkus.

Vēl 8.jūlijā iecerēts latviešu skolu skolotājiem bez maksas izsniegt dažus izdevumus, kā arī iepazīstināt ar jaunāko grāmatu un diska komplektu, kas paredzēts jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem.

Tā kā latviešu valodas kā svešvalodas apguve sagādā raizes daudziem, Aģentūra aicina pieteikties un dalīties pieredzē tos, kuriem šis jautājums ir svarīgs. Ja skolotāji vēlēsies, LVA uzaicinās sarunai arī speciālistu, kura ieteikumos vērts ieklausīties.

Iesakiet jautājumus, kuri svarīgi jums, varbūt atbildes uz tiem labprāt dzirdētu arī citi. Gaidām jūsu atbildes līdz 28.jūnijam. Lūdzu pieteikties pie Dainas Laganovskas epasts: daina.laganovska@valoda.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *