LNAK izsludina Abrenes vēstures konkursu jauniešiem

Ar mērķi padziļināt latviešu jauniešu zināšanas par Abrenes novadu, Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā (LNAK) ir izsludinājusi globālu vēstures konkursu “Piemini Abreni”.

Kā ziņots LNAK mājas lapā, konkursa dalībniekiem līdz 2011. gada 1. jūlijam jāsagatavo un jāiesniedz raksts par Abreni, “pētot tā vēsturi senatnē un apzinot tā pazaudēšanas apstākļus; veidot personīgo domu un viedokli par notikumiem Latvijas vēsturē, saistībā ar Abreni.”

Ar 1920. gada miera līgumu starp Latviju un Krieviju, Abrenes novads tika piešķirts Latvijai. Bet 1944. gadā, pēc tam, kad Padomju Savienība otrreiz okupēja Latviju, PSRS novadu piešķira Krievijai. Ar 2007. gadā noslēgto robežlīgumu starp Latviju un Krieviju, Latvija atteicās no Abrenes.

LNAK konkursā ir divas dalībnieku grupas: I. grupa jauniešiem no 14 līdz 17 gadiem un II. grupa jauniešiem no 18 līdz 24 gadiem. Katrā grupā par labākiem rakstiem tiks piešķirtas trīs godalgas: 1. vietai LVL 1000, 2. vietai – LVL 500, bet 3. vietai – LVL 250.

Darbus vērtēs publiciste Ilga Breikša, vēsturnieks Jānis Mežaks un literāte Inta Purva. Konkursa rezultātus paziņos 2011. gada 18. novembrī.

Ar konkursa noteikumiem iespējams iepazīties LNAK mājas lapā, lnak.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *