Latviešu valodas aģentūras rīkotā nometne ārzemēs dzīvojošo latviešu bērniem

image

Bērni piedalās iepazīšanās nodarbībā pirmajā nometnes dienā. Foto: Aija Otomere.

No šā gada 15. līdz 20. jūlijam Valmieras aprinķa viesu namā “Lantus”  pulcējas divdesmit astoņi latviešu bērni no visām pasaules malām.

Ar Latviešu valodas aģentūras gādību un pēc ārvalstu latviešu organizāciju ieteikuma šogad šāda nometne diasporas bērniem tiek organizēta pirmo gadu. Tajā aicināti piedalīties latviešu izcelsmes bērni vecumā no septiņiem līdz trīspadsmit gadiem no vairāk nekā desmit dažādām pasaules valstīm – Anglijas, Īrijas, Austrālijas, ASV, Kanādas, Beļģijas, Dānijas, Krievijas, Gruzijas un citām.

Vairāki profesionāli latviešu valodas un bilingvālās izglītības speciālisti visas nedēļas garumā māca bērniem latviešu valodu un tradīcijas. Tā kā bērnu runātās un rakstītās latviešu valodas līmeņi ir ļoti atšķirīgi, bieži notiek darbs grupās vai nodarbības, kas papildina valodas krājumu netieši, ļaujot bērniem mācīties citam no cita un piedaloties aktīvās spēlēs un sporta nodarbībās, kurās komunikācija latviski ir viens no svarīgākajiem elementiem. Tāpat 28 bērniem tiks sniegta iespēja iepazīties ar Latvijas lauku piedāvātajām iespējām – gandrīz visa diena tiek pavadīta svaigā gaisā, dzīvojot latviešu viensētas ainavā. Tiks piedāvāts arī apmeklēt zemnieku saimniecības, saprotot piena rašanās procesu un nogaršojot mājas apstākļos sietu sieru.

Par tradicionālo vērtību apguvi ar dziesmām, rotaļām un tradīcijām ikdienas mācību procesā rūpēsies folkloras kopa “Rija”.

Tiks domāts arī par praktiskiem rokdarbiem, meistarošanas nodarbībām un vakaru programmu, iepazīstinot nometnes dalībniekus ar latviešu mākslas filmām bērniem.
Nometnes saturīgā programma noteikti nodrošinās tās izdošanos un veicinās ārpus Latvijas dzīvojošu bērnu piesaisti Latvijai ilgtermiņā, kā arī sekmēs starptautisku draudzību rašanos starp latviešiem visā pasaulē. Reemigrācijas plāna kontekstā domājams, ka šādas nometnes diasporas bērniem Latvijā rīkojamas atkārtoti katru gadu, lai veidotu Latvijā nedzīvojošo ģimeņu saikni ar Latviju un tās vērtībām.

 

 

image

Bērni iet rotaļās pirmajā nometnes dienā. Foto: Aija Otomere.

2 thoughts on “Latviešu valodas aģentūras rīkotā nometne ārzemēs dzīvojošo latviešu bērniem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *