Latviešu valodas aģentūra valsts svētkos Latvijai velta trīs grāmatas

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Latviešu valodas aģentūra laidusi klajā trīs grāmatas kā veltījumu latviešu valodai.

Kā ziņo aģentūras pārstāve Velga Līcīte, 2008. gada skolēnu konkursa labākie darbi apkopoti grāmatā Mana valoda ir mans gods. Izdots arī grāmatas tulkojums franču un angļu valodā, Mana valoda ir mans gods. My Language: A Matter of Honour for Me. Ma langue est mon honneur, savukārt 2009. gada konkursa darbi apkopoti grāmatā Iededzies par savu tautu, valsti un valodu!.

Grāmatas aplūkojamas Latviešu valodas aģentūras mājaslapā, www.valoda.lv, tās iespējams iegādāties Latviešu valodas aģentūrā un drīzumā arī grāmatu tirdzniecības vietās.

Latviešu valodas aģentūra izveidota 2009. gada 1.jūlijā, apvienojot Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru, un tās mērķis ir nostiprināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusu un sekmēt ilgtspējīgu attīstību.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *