Latviešu Fonds izsludina 2014. gada konkursu

Ar Imanta Ziedoņa vārdiem izsludinu 2014. gada Latviešu Fonda konkursu:

”…Vai piepildīt šo saimi, šo sētu un šo namu, šo tautu un šo zemi ar kautko piepildāmu. Kad vakars zelta zvaigznes kā mākslinieks sviež tušā, jūs arī varat paspēt kaut ko no nebijušā.”.

Šīs rindas man tika atdzīvinātas oktobŗa otrajā pusē, kad Čikāgā piedzīvoju nedēļas nogali, kas vēl pastiprināja manu pārliecību, ka Latviešu Fonds palīdz piepildīt latviešu namus. Jau vairāk kā četrdesmit gadus Fonds ir palīdzējis māksliniekiem, skolotājiem, zinātniekiem un kultūras darbiniekiem radoši darboties latviešu tautas labā.

Nesen Čikāgas Latviešu biedrības namā notika Latvijas grupas “Trio” koncerts. Šie apvienības TILTS rīkotie vieskoncerti bija viens no četriem 2013. gada Latviešu fonda Lielo projektu konkursā atbalstītajiem pieteikumiem. Saņemot vislielāko balsu skaitu, fonda dalībnieki izteica savu vēlmi baudīt mākslinieku uzstāšanos vietējos latviešu centros. Tūlīt pēc šī koncerta, nākamajā pēcpusdienā, Ciānas baznīcas telpās Čikāgas literārās kopas rīkotajā Imanta Ziedoņa pasākumā, uzstājās 2013. gada Mazo projektu konkursā atbalstītais Čikāgas vīru koris. Ieklausoties Imanta Ziedoņa vārdos, nodomāju, ka Latviešu Fonds turpina padarīt iespējamu piepildīt latviešu kultūras telpu ar kaut ko no nebijušā. 

Otrais lielais projekts, kas tika atbalstīts 2013. gada konkursā, ir Okupācijas muzeja ekspozīcijas vizuālais papildinājums – 1941. gada deportācijas vagons, ko paredzēts rādīt publikai 2015. gadā. Tas izglītos par noziegumu pret cilvēci – Latvijas pilsoņu masveida deportāciju uz Sibīriju. Redzam, ka Latviešu Fonda dalībnieki turpina balsot par projektiem, kas atspoguļo mūsu organizācijas pamatmērķi – veicināt latviešu kultūras, mākslas un izglītības attīstību, uzsverot trimdas periodu un tajā laikā piedzīvoto. 

Trešais, 2013. gada atbalstītais projekts jau atspoguļo jaunu pieeju latviešu kultūras stiprināšanai. Arņa Grosa pieteiktā latviešu valodas gramatikas vārdu locīšanas aplikācija piedāvā mūsdienot vārdu locīšanas apguvi. Turpmāk planšetdatoros un mobilajos tālruņos būs iespējams uzšķirt pareizo locījumu lietvārdiem un darbības vārdiem. Balsojums par šo projektu liecina, ka Latviešu Fonda dalībnieki ir gatavi atbalstīt projektus, kas izmanto jaunās tehnoloģijas un skar arvien jaunāku paaudzi.

Pēdējais lielais projekts, kas saņem atbalstu ir Dzintras Gekas dokumentālā filma Dieva Putniņi. Šī ir filma par trimdas bērnu likteņiem. Jau intervēti vairāk kā 60 ‘trimdas bērni’. Topošās filmas mērķauditorija ir cilvēki visā pasaulē, kas piedzīvojuši līdzīgas vēsturiskās situācijas. Šis vērienīgais projekts, ierobežoto līdzekļu dēļ, saņēma tikai nelielu procentu no pieprasītās summas, un tādējādi vēlreiz mudināja padomi pārdomāt, kā pārveidot Latviešu Fondu, lai būtu iespējams sniegt plašāku atbalstu projektiem.

Nesenajā Latviešu Fonda saietā Toronto, Aija Mazsīle novadīja nodarbību par to, ko Latviešu Fondam vajadzētu paturēt, ko pamest, un ko pilnvedot. LF dalībnieki pilno sarakstu varēs lasīt nākamajā LF apkārtrakstā. Viens no ieteikumiem bija izreklamēt projektus, kas nesaņēma visu no Fonda pieprasīto finansējumu un aicināt ziedot atsevišķiem projektiem. Padomes sēdē arī tika pārrunāts, kā paplašināt fonda iespējas atbalstīt vairāk
vērtīgo projektu. 

Padome arī uzklausīja jau sen izteikto kritiku, ka projektu konkursa gaŗais cikls daudziem bremzē plānot un realizēt savas idejas. Tāpēc šogad Latviešu Fonds ir apņēmies samazināt laika sprīdi no konkursa sākuma, līdz rezultātu izziņošanai. Ja vecajā ciklā, lai uzzinātu rezultātus Lielajiem projektiem, bija jāgaida līdz rudens pilnsapulcei, tad 2014. gada konkursa cikls paredz izziņot rezultātus jau vasarā. Mazo projektu izziņošana paliks kā iepriekš – aprīļa beigās.

2014. gada Latviešu Fonda projektus varēs pieteikt no 2014. gada 1. janvāra līdz 15. februārim, sekojot noteikumiem, kas publicēti http://www.latviesufonds.info nodaļā projektu pieteicējiem. Pavasarī padome izskatīs Mazo projektu pieteikumus, kuriem nepieciešams finansējums zem divtūkstots dolāriem, un izvirzīs desmit Lielos projektus (nepieciešamais finansējums no diviem līdz desmit tūkstošiem dolāru), par kuŗiem Latviešu Fonda dalībnieki balsos no maija mēneša līdz Jāņiem. Jau otro gadu dalībniekiem būs iespējams balsot elektroniski. Uzvarētājus ceram paziņot pirms vasaras beigām, lai projektu pieteicēji varētu jau rudenī sākt “sviest zvaigznes tušā”.

Ja jums ir interese piedalīties šajā radīšanas procesā, un jūs vēl neesiet Latviešu Fonda dalībnieks, iestājieties apmeklējot http://www.latviesufonds.info. Tur piespiežot DONATE pogu, atradīsiet visu informāciju, kas vajadzīga, lai iestātos. Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildus informācija variet sazināties ar Tiju Kārkli, lfkasieris@gmail.com, vai pa pastu P.O. Box 28696, Oakdale, MN 55128, USA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *