Laiks pieteikties uz 3×3 nometni

Mūžu dzīvo, mūžu mācies – tāds ir 3×3 nometņu moto. Šīs nometnes jau kopš 1980. gada tiek rīkotas visu vecumu latviešiem no visiem kontinentiem, lai padziļinātu un paplašinātu latviskās zināšanas, stiprinātu latviskas ģimenes, sekmētu latviskas draudzības, veicinātu latvisku kopības izjūtu, un attīstītu latvisku kultūrvidi.

Kā raksta vairāku 3×3 nometņu vadītāji Daiga un Aldis Bitenieki, “Nometne kopā pulcē trīs vienības – mātes, tēvus un bērnus, kā arī trīs paaudzes – visjaunāko, vidējo un vecāko. Kopš 1990. gada, kad 3×3 nometne no Amerikas atceļoja uz Latviju, tās nosaukumam ir trešā jēga – tā pulcē latviešus no visas pasaules – no rietumiem, no austrumiem un no Latvijas.”

2009. gadā 3×3 nometnes notiks Gaŗezerā (Mičigānas pavalstī, ASV) no 9.–16. augustam, vadītāja Maija Zaeska (zaeska@frontiernet.net); un Katskiļos (Ņujorkas pavalstī, ASV) no 16.–23. augustam, vadītāja Taina Laiviņa (tlaivins@comcast.net). Anglijā 3×3 nometne notiek angļu valodā un tā ir domāta galvenokārt bērniem. Tā notiks no 2.–9. augustam un kontaktpersona ir Dace Birzgale-Lieģe (dace_b_l@hotmail.com). Kopš 1990. gada 3×3 nometnes notiek arī Latvijā, divas nometnes katru vasaru, katru vasaru citās vietās. 2009. gadā pirmā nometne būs Naukšēnos, Valmieras rajonā, no 28. jūnija – 5. jūlijam, vadītāji Daiga un Kārlis Rokpeļņi. Otrā Latvijas nometne notiks Kazdangā, Liepājas rajonā, no 19.–26. jūlijam, vadītāji Daiga un Aldis Bitinieki.

3×3 nometnes piedāvā interesantas un saistošas nodarbības bērniem visos vecumos. Pa bērnu nodarbību laiku pieaugušie var apmeklēt ievirzes, kas viņiem interesē: no politikas, vēstures un psiholoģijas līdz folklorai, teātrim un latviskai virtuvei. Katrā nometnē arī iespējams apgūt rotkalšanu, aušanu, kokgriešanu vai kādu citu daiļamatu. Naukšēnu nometnē pat mācīs kā taisīt koka laivu! Ievirzes vada pazīstami tautieši, kas ir eksperti savos laukos. Neatņemama daļa no katras 3×3 nometnes ir uzsvars uz latviešu dziesmām un mūziku – gan baudot to citu izpildījumā, gan pašiem dziedot, spēlējot un dancojot.

Sīkāka informācija par 3×3 atrodama mājas lapā www.3×3.lv, vietējās ārzemju latviešu avīzēs un, protams, sazinoties tieši ar nometnes vadītājiem.

Ārzemju latviešiem, kas vēlas piedalīties kāda no Latvijas 3×3 nometnēm, ir lūgts pieteikties pie Līgas un Arnolda Rupertiem: liga3x3@iserv.net, tālr. +1 (616) 456-8023, vai 2141 Brunsink N.E.m Grand Rapids, MI, 49503, USA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *