Lai veidotu saliedētu nāciju, jāraugās pāri valsts robežām

Aizvien lielāka daļa mūsu valstspiederīgo dzīvo un arī nākotnē dzīvos ārzemēs. Tāpēc, lai veidotu saliedētu nāciju, ir jāraugās pāri valsts robežām diasporas virzienā.

Šī ir viena no būtiskākajām atziņām, kas pirmdien, 30.septembrī, izskanēja seminārā-diskusijā „Diasporas interešu pārstāvēšana izcelsmes zemēs”, uzsver Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis.

Arī Īrijā, tāpat kā Latvijā, jautājums par lielo skaitu ārzemēs dzīvojošo valstspiederīgo ir ļoti aktuāls. Pusei Īrijas diasporas pārstāvju ir augstākā izglītība, un tas apliecina – nabadzības spiesti neaizbrauc tikai mazkvalificēti cilvēki. Arī Latvijas ziemeļu kaimiņvalsts Igaunijas diaspora kļūst arvien lielāka, kas parāda – situācija nav unikāla un tikai negatīvi vērtējama. Savukārt Francijas parlamentā turpmāk būs deputāti -diasporas pārstāvji, atskatoties uz ārzemju viesu pausto šīsdienas diskusijā, akcentē I.Latkovskis.

Arī Igaunijas parlamentā tiek uzsvērta vasaras nometņu diasporas bērniem būtiskā nozīme nācijas saglabāšanai, kas Latvijas gadījumā ir kopīgas vasaras nometnes diasporas un Latvijas bērniem. Tas būtu jāņem vērā gan Latvijas valdībai nākamā gada valsts budžeta veidošanā, gan mūsu valsts integrācijas politikas veidotājiem, norāda komisijas priekšsēdētājs, akcentējot, ka diasporas un Latvijas bērniem un jauniešiem ir kopīga nākotne, valsts un nācija.

Savukārt Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš diasporas pārstāvniecības jautājuma kontekstā diskusijā uzsvēra, ka tieši pilsoņi ir mūsu valsts bagātība, un fakts, ka ne visi dzīvo Latvijā, ir priekšrocība. Ārzemju latvieši ir ļoti daudz sasnieguši savās mītnes zemēs – viņi ir līderi biznesā, zinātnē un kultūrā, viņiem ir zināšanas, pieredze un kontakti, kurus varam izmantot Latvijā, sacīja komisijas priekšsēdētājs.

Latvijai ārvalstīs ir vairāki desmiti diplomātisko pārstāvniecību un mūsu valsti pārstāv virkne diplomātu un goda konsulu. Tomēr vieni paši mēs nevaram komunicēt pasaules mērogā, tāpēc ikviens latvietis, kas atrodas ārzemēs, ir mūsu valsts diplomāts, savā runā sacīja O.Ē.Kalniņš, uzsverot, ka patriotisms nebeidzas pie Latvijas robežas.

Šodien, globalizācijas laikmetā, varam runāt par globālo latvieti, sacīja komisijas priekšsēdētājs un vienlaikus uzsvēra – tomēr, ņemot vērā demogrāfisko situāciju Latvijā, mūsu valsts mērķis aizvien ir radīt apstākļus, lai ikviens tautietis, kurš vēlas, var atgriezties savā zemē.

Ziņa oriģināli publicēta 30. septembrī Saeimas mājas lapā www.saeima.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *