Jaunas darba lapas latviešu valodas apguvei

Janvārī klajā nākušas Latviešu valodas apguves valsts aģentūras (LVAVA) izstrādātas darba lapas, ko var izmantot mācību procesā ar 7-13 gadus veciem bērniem. Darba lapas, kas domātas latviešu diasporas un mazākumtautību izglītībai, sadalītas pa tēmatiem un vecuma kategorijam: jaunākajiem bērniem iespēja iepazīties ar latviešu alfabetu ar krāsainām bildēm, ko paši var arī iekrāsot; bērni, kas jau prot rakstīt var vingrināties jaunapgūtos burtus, norakstot un atkārtojot īsus alfabeta teikumus. Pārējās darba lapas sadalītas pa tēmatiem, kas ar katru līmeni kļūst sarežģītāki resp. domāti arvien vecākiem bērniem.

Tēmati ir sekojoši:

  • Es un citi: Es tāds pats, kā tu, Mana skolas ikdiena, Esmu vesels, Manas intereses un nākotnes nodomi
  • Ģimene: Mana ģimene, Ģimenes ikdienas darbi, Tradīcijas ģimenē
  • Mājas: Mēbeles, skolas piederumi, Istaba, Dažādas mājas, Dažādi priekšmeti
  • Latvija: Ko dara bērni Latvijā? Latvijas simboli, Latvijas reljefs un klimats, Latvija – zeme pie Baltijas jūras, Latviešu tautas pasakas
  • Pilsēta: Rīga – Latvijas galvaspilsēta, Iela, Brīvdienas pilsētā, Māja un mājas
  • Daba: Gadalaiki, Zemeslode, Augu pasaule, Dzīvnieki – mūsu draugi

Darba lapās arī saistošā veidā iepīti elementāri gramatikas vingrinājumi. Šīs lapas labi papildinātu mācību vielu, jo tajās skolēnam ir pašam jābūt radošam – jāzīmē, jādomā, jāiesaistas. Krāsainās bildes un mainīgā viela visos līmeņos palīdzēs bērniem vienmēr uzturēt interesi. Tēmati paši arī izvēlēti tādi, kas attiecas uz skolēnu, lai viņš pats justos uzrunāts un rezultātā ieinteresēts.

Darba lapu autori: Raimonds Arājs, Vita Drulle, Ingūna Helviga, Vita Karule, Agrita Miesniece, Antra Sirmā, Una Veinberga. Darba grupas vadītāja Inta Rakēviča. Māksliniece Anita Markeviča.

Darba lapas var iegādāties LVAVA birojā Lāčplēša ielā 35-2, Rīga, kā arī lielākajās grāmatnīcās.

LVAVA darba lapas

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra janvārī sāka izdot jaunas darba lapas diasporas un mazākumtautību izglītībai.

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *