Iznākusi pirmā latviešu valodas mācību grāmata japāņu valodā

Jūlija vidū trīs dienu garumā Drabešu pagasta viesu namā „Bille” notika ikgadējo diasporas skolotāju kursi, ko organizēja Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA) un Eiropas Latviešu apvienību (ELA).

Kursu laikā viens no to dalībniekiem – Japānas Zinātnes popularizēšanas biedrības (Japan Society for the Promotion of Science) pētnieks Dr. Daiki Horiguči (Daiki Horiguchi) – klātesošos iepazīstināja ar pirmo japāņu valodā izdoto mācību līdzekli latviešu valodas apguvei Jaunais Ekspresis: latviešu valoda, kas nācis klajā Tokijas izdevniecībā Hakusuisha 2013. gadā. D. Horiguči arī ir šī mācību līdzekļa autors. Jaunais Ekspresis ir īpaša grāmatu sērija un tajā pieejamas mācību grāmatas vairāk nekā 50 pasaules valodās. Jāpiebilst, ka šī grāmata paredzēta īpaši japāņu studentiem.

Mācību grāmata strukturēta divdesmit nodaļās jeb nodarbībās, kas japāņu studentiem soli pa solim palīdzēs apgūt latviešu valodu, sākot ar alfabētu un skaņu izrunu un beidzot ar darbības vārdu veidošanu divdabja formā. Katrā no nodaļām aplūkots kāds ar latviešu valodas gramatiku saistīts temats, savukārt nodaļas noslēgumā pievienota neliela vārdnīciņa, kur tulkoti jaunie jeb nodarbības laikā apgūstamie vārdi. Lai studējošajiem atvieglotu valodas mācīšanos, grāmatai pievienots arī kompaktdisks. Mācību līdzekļa beigās atrodams neliels latviešu gramatikas kopsavilkums: skaidroti šaurā un platā patskaņa „e” izrunas nosacījumi, iekļautas nomenu (vietniekvārdu, lietvārdu, īpašības vārdu, skaitļa vārdu) deklinēšanas un darbības vārdu konjugēšanas paradigmas, kā arī darbības vārdu prefiksu (priedēkļu) lietošana. Vēl šīs grāmatas pēdējās lappusēs ietverta latviešu – japāņu valodas vārdnīciņa. Lai cilvēkiem, kuri apgūst latviešu valodu, būtu kaut neliels ieskats arī mūsu valsts ģeogrāfijā, grāmatā atrodama Latvijas karte ar lielāko pilsētu, ūdeņu (upju, jūras un līča), augstākās vietas un robežvalstu nosaukumiem latviešu un japāņu valodā.

Grāmatas autors D. Horiguči ir Japānas–Latvijas Mūzikas asociācijas biedrs. Kopā ar Japānā dibināto kori „Gaisma”, kā dalībnieki dzied dziesmas latviešu valodā, viņš šovasar piedalījies XXV Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. D. Horiguči nodarbojas arī ar pedagoģisko darbību, viņš Latvijas vēstniecībā Japānā pasniedz latviešu valodas kursus, kas japāņu vidū kļūst arvien iecienītāki.

image

D.Horiguši latviešu valodas mācību grāmatas vāks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *