Festivāls “Baltica-2012” izsludina bērnu un jauniešu konkursu

Šis gads ir atkal festivāla “Baltica” gads – no 5. līdz 9. jūlijam Latvijā atzīmēs šos tradicionālās folkloras svētkus. Svētku organizētāji rīko arī bērnu un jauniešu konkursu.

Folkloras festivālu “Baltica-2012” rīko Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs un Latvijas Folkloras biedrība sadarbībā ar Kultūras ministriju, Rīgas, Madonas, Ikšķiles un citām Latvijas pašvaldībām. Festivāla dalībnieki – visu paaudžu pārstāvji, kuri darbojas folkloras kopās, tautas mūzikas grupās, ir amatnieki vai labi stāstnieki. Tuvāku informāciju var iegūt Rīko bērnu un jauniešu konkursu

Rīkotāji arī domājuši par to, kā uzrunāt plašāku bērnu un jauniešu loku, ieskaitot ārvalstīs dzīvojošos latviešus un tāpēc ir izsludināts konkurss ar tēmu “Latvijas novadu tradīcijas stāsta…” Darbu autori, no pirmsskolas līdz 12. klasei (4 vecuma kategorijās – pirmsskola, 1.-4. klase, 5.-9. klase, 10.-12. klase) tiek aicināti piedalīties un paust savu skatījumu uz Latvijas novadu kultūras atainojumu “Baltica 2012” norišu atspoguļojumam plašsaziņas līdzekļos (internetā, TV, radio). Darbos var izmantot vizuālās izteiksmes līdzekļus un/vai literāro jaunradi (pēc izvēles).

Konkursam iesniegtajā zīmējumā un/vai esejā jāatspoguļo folkloras festivālā “Baltica 2012” iepazītās tradīcijas. Dažādi temati ierosmei: kāzu tradīcijas, Jāņu tradīcijas, dziedāšana gadskārtu svētkos un ģimeņu godos; tradicionālo mūzikas instrumentu spēle un dancošana, maskošanās un masku gājieni, tradicionālie lauku darbi un talkas, tradicionālie ēdieni un to gatavošana, pasaku, teiku un nostāstu stāstīšana un to saturs, aušana un citi rokdarbi, zāļu tēju vākšana, zvaigžņu un zvaigznāju pazīšana un to nosaukumi, pirts tradīcijas.

Konkurss notiek no 2012. gada 5. jūlija līdz 28. septembrim (ieskaitot). Konkursam paredzētos darbus jānosūta līdz 2012. gada 28. septembrim uz adresi: Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs, Pils laukums 4, Rīga LV 1365 vai jānogādā personīgi.

Tuvāku informāciju par konkursu var iegūt rakstot Guntai Siliņai-Jasjukevičai gunta30@tvnet.lv vai zvanot uz tālr. 28346843.

image

Baltica 2009 dalībnieces Turaidā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *