Diasporas nedēļas nogales skolas saņem finansiālu atbalstu

Ir noslēgusies diasporas nedēļas nogales skolu pieteikšanās Latviešu valodas aģentūras (LVA) finansiālajam atbalstam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Konkursam pieteicās 39 diasporas nedēļas nogales skolas.

Pieteikumus vērtēja LVA izveidota komisija, kuras sastāvā ir LVA, Eiropas Latviešu apvienības, Pasaules Brīvo latviešu apvienības, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā un Īrijas Latviešu nacionālās padomes pārstāvji.

Vērtējot pieteikumus, komisija vadījās pēc šādiem principiem:

– sniegt atbalstu iespējami lielākam skolu skaitam;

– noteikt maksimālā atbalsta apjomu vienai skolai – ne vairāk kā Ls 2000;

– vispirms apmierināt skolu pieprasījumus telpu īres un apdrošināšanas izmaksu segšanai, atlikušos līdzekļus novirzot mācību līdzekļu iegādei;

– lemjot par atbalstu mācību līdzekļu iegādei katram finansējuma pieprasītājam, ņemt vērā skolu apmeklējošo bērnu skaitu, finansējuma pieprasījuma samērīgumu un precizitāti, kā arī skolas maksas apmēru.

Pieejamais finansējums, par kura sadali lēma komisija, bija 47 614 lati. Pēc komisijas lēmuma finansējums, kas variējas no Ls 840 līdz Ls 1900 vienai skolai, tika piešķirts 36 diasporas nedēļas nogales skolām:

Pīterboro (Peterborough) latviešu skola „Pūcītes akadēmija”, Bonnas latviešu skola „Kamolītis”, Mensfīldas (Mansfield) bērnu un jauniešu studija „Varavīksne”, Droghedas latviešu nedēļas nogales skola, Latviešu biedrības Īrijā nedēļas nogales skola „Saulgriezīte”, Latviešu bērnu skola Austrijā, Štutgartes latviešu skola, Sidnejas latviešu pamatskola un vidusskola, Parīzes latviešu sestdienas skola, Bredfordas latviešu nedēļas nogales skola „Saulespuķe”, Ņūrijas (Newry) latviešu bērnu un jauniešu centrs, Meijo (Mayo) latviešu atbalsta grupas skola, Madrides latviešu skola „Sprīdītis”, Londonas latviešu skola, Mūzikas studija-skola „Mazais letiņš”, Oslo latviešu skola „Kastaņa skola”, Navanas latviešu skola un jauniešu apvienība,  Latviešu skola Hamiltonā, Northemptonas latviešu skola “Sprīdītis”, Longfordas latviešu skolas „Vinnijpūks“ un „Tīģeris Rū”, Bērnu un jauniešu centrs Limerikā, Adelaides latviešu skola, Stokholmas latviešu skola, Tallinas latviešu skola „Taurenis”, Berlīnes latviešu skola, Briseles latviešu bērnu skola, Eastern European Supplementary School, Toronto latviešu skola „Valodiņa”, Portlīšas latviešu nedēļas nogales skola „Sauleszaķēns”, Minsteres latviešu bērnudārzs un skola, Luksemburgas latviešu skola „Strops”, Latviešu valodas un kultūras skola „Auseklis” Cīrihē, Korkas latviešu skola, Mineapoles-Sentpolas latviešu skola, Toronto Latviesu biedrības sestdienas skola, Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskola.

Ziņa pārpublicēta no Latviešu valodas aģentūras mājaslapas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *