Dāvina grāmatas latviešu bērnu skoliņām Eiropā

Izglītības un zinātnes ministrijas Latviešu valodas aģentūra (LVA) sadarbībā ar Ārlietu ministriju (ĀM) un Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA) dāvinājusi grāmatas latviešu bērnu skoliņām Eiropā.

Īstenojot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” atbalstīto projektu „Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums”, LVA apzināja Īrijas latviešu bērnu skoliņu vajadzības. Viens no nozīmīgiem atbalsta veidiem latviešu diasporas bērniem ir palīdzība izglītības jomā, skoliņām nepieciešami dažādi mācību līdzekļi un materiāli.

2009. gada septembrī pirmo grāmatu dāvinājumu saņēma Īrijas latviešu bērnu skoliņas – Latviešu biedrības Īrijā nedēļas nogales skoliņa “Saulgriezīte”, Limerikas Latviešu biedrības bērnu un jauniešu centrs, Latviešu bērnu aktivitāšu centrs Lukanā, Latviešu sabiedrības Korkā nedēļas nogales skoliņa, pēcskolas centrs (after school centre) “Winnie the Pooh” Edžvortstounā, nedēļas nogales skoliņa Enniskillenā Ziemeļīrijā un Latviešu aktivitāšu centra Svētdienas skola Limerikā.

Turpinot veiksmīgo sadarbību un apzinoties, ka Īrijas latviešu diasporas pārstāvji nav vienīgie, kuriem nepieciešams šāda veida atbalsts, LVA, ĀM un PBLA sagatavojusi nākamos grāmatu komplektus nosūtīšanai Ungārijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Lietuvas, Lielbritānijas, Beļģijas, Igaunijas, Norvēģijas, Dānijas, Šveices, Austrijas un Vācijas latviešu bērnu skoliņām. Grāmatu komplekti jau sasnieguši mazos lasītājus Ženēvā, Tallinā un Vīnē, kur Latvijas vēstnieks Austrijā Indulis Bērziņš šā gada 12.martā dāvināja gan mācību grāmatas, gan latviešu rakstnieku bērnu grāmatas, kā arī latviešu valodas mācības metodiskos līdzekļus, vārdnīcas, enciklopēdijas un citus bērniem un skolotājiem nepieciešamus materiālus. Dāvinājumu saņēma skoliņas vadītāja Ieva Pūpola un brīvprātīgās skolotājas Ilze Brūvere, Ingūna Lange un Vineta Jansone.

Domājot par sadarbību ar latviešu skoliņām ārzemēs un ņemot vērā, ka nepieciešamību saņemt grāmatas izteikušas arī skoliņas Velsā, Ziemeļīrijā, Uzbekijā, Pēterburgā u.c., LVA, ĀM un PBLA cer rast iespējas arī turpmāk palīdzēt ar mācību līdzekļu un bērnu literatūras sūtījumiem.

LVA pateicas par veiksmīgo sadarbību Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniekam diasporas jautājumos Jurim Audariņam, Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes priekšsēdes vietniecei Dainai Grosai, LR vēstniecībām un īpaši LR vēstniecības Īrijā pirmajai sekretārei Jeļenai Lobzovai. Bet vislielākais paldies visām skolotājām, kas ar savām zināšanām un prasmēm palīdz latviešu bērniem diasporā apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes, vecākiem, kuri augstu vērtē dzimtās valodas nozīmi, kā arī bērniem, kas, arī citā zemē un citas valodas vidē dzīvojot, ar prieku sarunājas, mācās un lasa latviešu valodā.

Papildu informācija: Inita Vītola, Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja, tālr. +371 67201684, inita.vitola@valoda.lv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *