Bērni Brisbanē mācīsies cept un vārīt

Austrālijas ziemeļaustrumos, sākot ar 6.februāri, no plkst. 15.00 līdz 16.00 katru otro nedēļas svētdienu Brisbanes Latviešu namā (24 Church Ave., Buranda) bērniem tiks piedāvāta iespēja piedalīties skoliņā “Cepums” un spēļu veidā apgūt pirmos soļus kulinārijā, tai pat laikā satikt savus vienaudžus un apgūt latviešu valodu.

Kā ziņots apkārtrakstā Brisbanes ziņotājs, tiks spēlētas spēles un dziedātas dziesmas, kā arī būs iespēja satikties latviešu mammām un tētiem un dalīties pieredzē.

Dalībnieki uz nodarbībam tiek lūgti līdzi ņemt priekšautiņu, roku dvielīti, krāsainos zīmuļus, izlasītus krāsainus žurnālus, mapīti darbiņiem un receptēm, kā arī ērtas drēbes, ko nav žēl sasmērēt,

Nodarbības notiks bilingvālā vidē, jo bērniem ir dažādas latviešu valodas zināšanas. Lūdzu, laicīgi paziņot, ja bērnam ir alerģijas uz kādu pārtikas produktu.

Nākamās nodarbības notiks 6. un 20.februārī, 6. un 20.martā, un 3.aprīlī. Tuvāku informāciju sniedz Baiba Grīnberga (tālrunis +61 0451 148 089, e-pasts bagrii@inbox.lv).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *